Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca Rady Rodziców: Beata Flisińska
Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców: Elżbieta Rębiś

 

Klasa Ia: Magdalena Dębiec
Klasa Ib: Sławomir Mazur
Klasa Ic: Elżbieta Rębiś
Klasa IIa: Iwona Gawrysiak
Klasa IIb: Mariola Włodarczyk
Klasa IIc: Beata Flisińska
Klasa IIIa: Agnieszka Dudek
Klasa IIIb: Justyna Tkaczyk - Kurek
Klasa IIIc: Aneta Szczypiór

Nazwa i numer konta bankowego Rady Rodziców
PKO Bank Polski SA: 46 1020 4317 0000 5202 0018 4622