Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice              
100 lat
szkoły
    Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
       
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące


Harmony by Ikson @ikson
Music provided by Free Music for Vlogs youtu.be/dJ99K4i1SrE

Z ŻYCIA SZKOŁY

Najlepsze wyniki matury w powiecie kozienickim należą do nas!

Najlepsze wyniki matury w powiecie kozienickim należą do nas!
Gratulujemy naszym abiturientom i życzymy dalszych sukcesów!!!

Najlepszy wynik z przedmiotów obowiązkowych na Maturze 2021 w powiecie kozienickim uzyskali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, którzy napisali egzaminy średnio na 73.67 procenta (68 – język polski, 68 - matematyka, 85 – język angielski). Egzamin zdawało 76 osób. Świadectwa dojrzałości otrzymało 70 uczniów. Zdawalność wyniosła 92%.

Sukcesy uczniów I LO w Kozienicach w dobie nauczania zdalnego


Rok szkolny 2020/2021 był kolejnym rokiem nauki zdalnej. Taki system nauczania i pracy nie sprzyja uczestniczeniu młodzieży w różnorodnych 
działaniach i aktywnościach – olimpiadach, konkursach, projektach pozwalających na wykazanie się wiedzą i zaangażowaniem społecznym. Jednak nauczyciele I LO w Kozienicach doskonale radzili sobie w tym trudnym czasie pandemii i skutecznie zachęcali uczniów do działań związanych nie tylko z uczestnictwem na zajęciach online.

Czytaj więcej...

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

25 czerwca w liceum odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Punktualnie o godzinie 9:00 pani dyrektor Ewa Malec powitała zebranych w sali gimnastycznej. Spotkaniu towarzyszyły odpowiednie zasady sanitarne. 

Czytaj więcej...

Rekrutacja ruszyła

        


Drodzy Uczniowie,

rozpoczyna się rekrutacja do I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach. Przed absolwentami szkół podstawowych i ich rodzicami ważny wybór. Zapraszamy w gościnne progi naszej szkoły. Oferujemy rzetelne kształcenie, pomoc w rozwijaniu umiejętności i pasji, ciekawe zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Tu zdobędziecie wiedzę, a przyjazna atmosfera pozwoli kształtować silne osobowości i światłe umysły.

Dołącz do najlepszych!

Konkurs DENK

Konkurs jest zorganizowany przez Goethe-Institut Krakau w ramach projektu „DENK”.  Konkurs skierowany do młodzieży szkół, organizacji i instytucji pracujących z młodzieżą z całej Polski. Projekt przeprowadzony w roku szkolnym 2020/2021. Uczestnicy: uczennice klasy 2ga: Maria Świerczyńska, Maja Słowińska, Zuzanna Chrapek, Weronika Seroka.

Czytaj więcej...