Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice            
100 lat
szkoły
 Plebiscyt Orły Edukacji   Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
 Edukreator na Mazowszu      
 

.


Track info:
Las Palmas - Scandinavianz
Music promoted by “FM - Free Music”
Video Link: https://bit.ly/407gJnz
Download: http://bit.ly/3T4yL7u
Music provided by Scandinavianz: Las Palmas - Scandinavianz
Author Download/Stream: http://bit.ly/42gSlBY

Matura 2023

Do egzaminu maturalnego 2023 r. przystąpiło 69 uczniów. Wszyscy uczniowie otrzymali świadectwa dojrzałości, czyli 100% przystępujących zdało maturę. Średni wynik z pisemnych przedmiotów obowiązkowych wynosi 73,33%, a z egzaminów ustnych 80,5%. Najczęściej wybierane przedmioty dodatkowe to: język angielski i geografia.

Czytaj więcej...

Zdawalność matur


Brawo dla Maturzystów ZieLOnego!
W tym roku zdawalność matury w naszej szkole wyniosła 100 procent.
Gratulujemy!

Czytaj więcej...

MATURA 2021

Do egzaminu maturalnego 2021 r. przystąpiło 76 uczniów. Wszyscy uczniowie otrzymali świadectwa dojrzałości, czyli zdawalność matury wynosi 100%. 8 osób uzyskało  wynik powyżej 90%, a 21 powyżej 80%. Średni wynik szkoły z przedmiotów obowiązkowych wynosi 74%. Najczęściej wybierane przedmioty dodatkowe to: język angielski i geografia.

Średnie wyniki egzaminów maturalnych w I LO w 2021 r. są z większości przedmiotów na wyższym poziomie niż wyniki na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Matura na 100% w 2019r.

Z wielką dumą i radością informujemy, iż w roku szkolnym 2018/2019 wszyscy tegoroczni absolwenci naszego liceum zdali maturę, czyli zdawalność egzaminu maturalnego w 2019r. wyniosła 100%.

Serdecznie gratulujemy uczniom i nauczycielom!

I LO im. Stefana Czarnieckiego w gronie Szkół Olimpijskich

14 stycznia 2016r. miesięcznik „Perspektywy” opublikował Ogólnopolski Ranking Liceów Olimpijskich, w którym I LO im. S. Czarnieckiego w Kozienicach, jako jedyne z Powiatu Kozienickiego, znalazło się na 166 pozycji w Polsce. Ranking ten powstaje w oparciu o wyniki 44 olimpiad przedmiotowych oraz liczbę finalistów i laureatów w danej szkole.Finaliści i laureaci są ustawowo zwolnieni z egzaminów maturalnych z danego przedmiotu i otrzymują wynik 100%.
I Liceum Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego zalazło się także na 108 pozycji w rankingu szkół na Mazowszu. Ranking ten uwzględnia sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.
Cieszą wysokie wyniki uczniów, co przekłada się na coraz wyższą z roku na rok i mocniejszą pozycję naszej szkoły w środowisku lokalnym.

Matura na 100%

Z radością informujemy, że w roku szkolnym 2014/2015 zdawalność matury tegorocznych absolwentów w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego wyniosła 100%, czyli wszyscy uczniowie zdali egzamin maturalny 2015.

Maturzysta z I LO im. S. Czarnieckiego wśród dziesiątki najlepszych na Mazowszu!

 W bieżącym roku szkolnym Centralna Komisja Egzaminacyjna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne zorganizowały konkurs „Matura na 100%”. Na czele finalistów tego rankingu znalazł się uczeń I LO im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach – Michał Kuźmiński, wytypowany przez OKE w Warszawie. Oznacza to, że należy on do grona osób, które najlepiej w Polsce zdały maturę. 
Warunkiem uzyskania tak zaszczytnego tytułu było uzyskanie wyniku co najmniej 90% z każdego egzaminu, w tym zaliczenie przynajmniej jednego na 100% i przystąpienie do min. dwóch egzaminów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.
  Michał Kuźmiński nie tylko doskonale zaliczył obowiązkowe i dodatkowe egzaminy maturalne na obydwu poziomach, ale szczyci się także licznymi osiągnięciami – jest finalistą III Mazowieckiej Olimpiady Poliglotów, zdobywał także laury w konkursach przedmiotowych z języka polskiego i historii.
Jaka jest droga do uzyskania takich wyników? Na to pytanie odpowiedział sam laureat. 

Nie wystarczą same zdolności – należy cierpliwie i systematycznie pracować, zaś konkursy przedmiotowe wymagają zgłębiania dodatkowej lektury, wykraczającej znacznie poza zakres programowy szkoły średniej. Zdobycie takiej wiedzy ułatwia osiągnięcie wysokich not na maturze, a także pozwala wyzbyć się przedmaturalnego stresu. Ponadto nie bez znaczenia jest nieustanne wsparcie rodziców i praca nauczycieli, którzy angażują się w przekazywanie wiedzy i życzliwie „kibicują” w wygrywaniu kolejnych etapów konkursowych.
Warto mierzyć się z własnymi zainteresowaniami i dążyć do celu wbrew ogarniającej nas czasami niechęci i mimo momentów zwątpienia. Wiedza, którą zdobędziemy w czasie przygotowań do konkursów zaprocentuje na maturze. To mój patent na sukces”.
 W I LO im. S. Czarnieckiego wszyscy absolwenci zdali maturę 2015, czyli zdawalność wyniosła 100%.Okręgowe Komisje Egzaminacyjne zamieściły także wyniki, jakie z poszczególnych przedmiotów uzyskali maturzyści w powiecie kozienickim. I LO w Kozienicach z przedmiotów obowiązkowych na maturze w 2015r. uczniowie uzyskali z j. polskiego, j. angielskiego i j. rosyjskiego najwyższe wyniki w naszym powiecie.  Także w przypadku wielu przedmiotów na poziomie rozszerzonym wyniki są najwyższe w powiecie (j. polski, j. angielski, j. niemiecki, biologia, chemia, historia). Jest to sukces zarówno nauczycieli jak i zdolnych i pracowitych uczniów, tym bardziej, że od kilku lat uzyskiwane wyniki maturalne w I LO mają tendencję wzrostową.