Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice            
100 lat
szkoły
 Plebiscyt Orły Edukacji   Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
 Edukreator na Mazowszu      
 

.

Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej

Prawa człowieka i mowa nienawiści są ze sobą ściśle związane, dlatego w przededniu Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu odbyła się 5 grudnia 2017 r. debata pod hasłem „Stop mowie nienawiści”, w której uczestniczyli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach.

Celem debaty było: zrozumienie różnych form mowy nienawiści, omówienie powodów dla których ograniczenie wolności wyrażania swojego zdania może być konieczne aby ochronić prawa człowieka, zwłaszcza w przypadku mowy nienawiści i przedstawienie w jaki sposób ofiary mowy nienawiści często są pozbawiane wielu praw człowieka. Szczególnymi gośćmi tworzącymi zespół ekspertów byli: dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Radomiu pan Krzysztof Szewczyk, prorektor do spraw studenckich dr Andrzej Gołębiowski i dr Paweł Nowak.

W czasie debaty mówiono, że najgorsze formy nienawiści są przejawem dyskryminacji i uprzedzeń, a najczęściej z mową nienawiści stykamy się w sieci, gdzie jest wzmocniona przez dwa mity o anonimowości i bezkarności. Kiedy nikt nie sprzeciwia się mowie nienawiści, prowadzi ona do dalszych naruszeń praw człowieka.  Podsumowując debatę zespół ekspertów zwrócił uwagę, że edukacja młodzieży w zakresie praw człowieka dostarcza narzędzia do walki z mową nienawiści w świecie realnym i w sieci, ponieważ uwrażliwia młodych na ten problem, pomagając  rozwijać empatię oraz szacunek dla innych.

Debata z pewnością pomogła zebranym uświadomić sobie wartości różnorodności i demokratycznej dyskusji w przygotowaniu nas do reagowania na konkretne przejawy nietolerancji i mowy nienawiści