Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Wyniki matury 2014

W maju 2014r. 94 absolwentów przystąpiło do egzaminu maturalnego. Zdawalność wyniosła 99%.  Nie zdała jedna osoba, która przystąpiła do egzaminu poprawkowego we wrześniu i nie uzyskała wymaganych 30% z języka polskiego, czyli 93 osoby uzyskały świadectwo dojrzałości, a więc zdały maturę. 20 osób uzyskało średni wynik z przedmiotów obowiązkowych powyżej 80%. Wynik egzaminów ustnych i pisemnych znajduje się w przedziale powyżej średniej powiatowej, mazowieckiej i ogólnopolskiej.