Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice              
100 lat
szkoły
    Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
       
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące


OSIĄGNIĘCIA


 • Weronika Czerska z klasy IIA - zajęcie III miejsca w Konkursie "Poznajemy Ojcowiznę" marzec 2022r.
 • Anastazja Żurek z klasy IIIA - zajęcie II miejsca w Konkursie "Poznajemy Ojcowiznę" marzec 2022r
 • Emilia Czerwińska z klasy IIIgB - zajęcie IV miejsca w Konkursie "Poznajemy Ojcowiznę" marzec 2022r.
 • Łukasz Wójtowicz z klasy IIIpB - zajęcie II miejsca w Konkursie "Poznajemy Ojcowiznę" marzec 2022r.Uczniowie odnoszą znaczne sukcesy w Konkursach i Olimpiadach


Sukcesy uczniów I LO w Kozienicach w dobie nauczania zdalnego


Rok szkolny 2020/2021 był kolejnym rokiem nauki zdalnej. Taki system nauczania i pracy nie sprzyja uczestniczeniu młodzieży w różnorodnych 
działaniach i aktywnościach – olimpiadach, konkursach, projektach pozwalających na wykazanie się wiedzą i zaangażowaniem społecznym. Jednak nauczyciele I LO w Kozienicach doskonale radzili sobie w tym trudnym czasie pandemii i skutecznie zachęcali uczniów do działań związanych nie tylko z uczestnictwem na zajęciach online.
Młodzież z dużym zapałem uczestniczyła w szeregu przedsięwzięć, które pozwalały na pokazanie ich umiejętności i pasji związanych nie tylko z nauką. Jest to bardzo ważny aspekt działalności edukacyjnej, który pozwolił uczniom na rozwijanie własnych talentów, a w dobie pandemii i ograniczonych kontaktów personalnych, wzmacniał poczucie własnej wartości i umiejętności młodych ludzi. 

 Młodzież I LO z zaangażowaniem brała udział w konkursach, projektach, działaniach społecznych, sportowych oraz aktywnościach na rzecz innych ludzi. Były to osiągnięcia nie tylko szkolne i powiatowe, ale także wojewódzkie i na arenie ogólnopolskiej. Godne reprezentowanie szkoły i sukcesy uczniów na wielu płaszczyznach są powodem do dumy. 

Sukcesy i osiągnięcia uczniów I LO w Kozienicach to zdobywanie wysokich not w następujących działaniach: 

1. Weronika Zdyb  z klasy 1a i Natalia Rutkowska z klasy 2pC  laureatki w dziedzinie literatura w XXX edycji konkursu przyrodniczego  „Moje spotkania z Puszczą” pt. „Sekretne życie Puszczy Kozienickiej”;  

2. Natalia Dąbrowska z klasy 2pA otrzymała wyróżnienie w konkursie „Fizyka, to lubię!” w kategorii Film, zorganizowanym przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego - opiekun: Marzanna Chołuj; 

3. Zuzanna Maj z klasy 2pA zakwalifikowała się do zawodów okręgowych XXXIII olimpiady Filozoficznej – opiekun: Małgorzata Potent-Ambroziewicz; 

4. Weronika Krupa z klasy 2gB zajęła I miejsce w Szkolnym Konkursie Języka   Niemieckiego „Die Rektion”; Amelia Worobiec z klasy 2gB zajęła II miejsce, a Natalia Skiba z klasy 2gB – III miejsce w tym konkursie; Zuzanna Dębiec z klasy 3a  i Karolina Ptaszek z klasy 2gB – wyróżnienie;  

5. Katarzyna Mazur, Zuzanna Paciorkiewicz i Aleksandra Garbacz zakwalifikowały się do Zawodów Okręgowych Olimpiady Statystycznej; 

6. Kamila Wolska z klasy 3a przeszła do II etapu VII edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach oraz otrzymała certyfikat uczestnictwa w III Regionalnym Etapie Konkursu Wiedzy Neurobiologicznej BRAIN BEE 2021. 

7. Julia Markwat i Aniela Szumilas z klasy 2ga laureatki 4 miejsca XIV Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z ortografią na co dzień” - opiekun: Małgorzata Potent-Ambroziewicz; 

8. Julia Solecka z klasy 2pB - udział w inicjatywie Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Łódzkiego pt. „Lectura Dantis” i przygotowanie własnego materiału video z nagraniem fragmentu „Boskiej Komedii” Dantego w języku włoskim, który został umieszczony na stronie internetowej Instytutu - opiekun: Monika Marczewska; 

9. Nadia Dąbrowska i Mikołaj Dąbrowski z klasy 2pA - uczestnicy  projektu filmowego „Z chemią za pan brat” organizowanym przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zajęli I miejsce w szkolnym konkursie języka niemieckiego „Comic ist cool -Deutsch ist cool!”. Julia Pachocka z klasy 2gc zajęła II miejsce,  Weronika Tarczyńska z klasy 1a – III miejsce, a Amelia Wójcik z klasy 2pc otrzymała wyróżnienie ; 

10. Olga Kurek z klasy 1a i Zuzanna Maj z klasy 2pA uzyskały wysokie wyniki w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „Alchemik” – opiekun: Edyta Tarczyńska; 

11. Weronika Krupa z klasy 2gB I miejsce i Kacper Traczyk z klasy 2gB – II miejsce w szkolnym etapie Ogólnopolskiego Konkursu „#leselust Freude am Lesen entdecken” organizowanego przez Instytut Goethego w Krakowie; opiekunki: Karina Szczyrek, Izabela Barcikowska-Poździk; 

12. W tym roku największą pulę nagród zgarnęli nasi uczniowie w etapie wojewódzkim i centralnym XXVIII Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” w różnych kategoriach: 

W etapie wojewódzkim: 

 - Zuzanna Chrapek z klasy 2gA I miejsce za pracę „Zabytki i atrakcje Ziemi Kozienickiej” (pracę przekazano do etapu ogólnopolskiego), a Karolina Ptaszek i Maria Więsyk z klasy 2gB - III miejsce  za pracę „Krokami historii” – Zabytki Kozienic,  

- Jakub Gumiński z klasy 2gB I miejsce  za pracę „Od zawsze patriota – od dziś mój bohater” (pracę przekazano do etapu ogólnopolskiego), a Kacper Traczyk z klasy 2gB II miejsce  za pracę „Korzenie” czyli historia Antoniego i Tatiany;  

- Emilia Czerwińska i Weronika Krupa z klasy 2gB  - I miejsce za pracę „Kazimiera Gruszczyńska – Założycielka zakonu Sióstr Franciszkanek od Cierpiących” w kategorii – praca zespołowa, (pracę przekazano do etapu ogólnopolskiego); opiekun: Joanna Kuźmińska; 

W etapie centralnym: 

I miejsce zdobył Jakub Gumiński z klasy 2gB 

- II miejsce  zajęła Zuzanna Chrapek z klasy 2Ga  

opiekun: Joanna Kuźmińska; 

13. W Ogólnopolskim Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę”, w  eliminacjach centralnych, za wyżej wymienione prace, I miejsce zdobył Jakub Gumiński z klasy 2gB, II miejsce - Zuzanna Chrapek z klasy 2Ga – opiekun: Joanna Kuźmińska; 

14. Mikołaj Dąbrowski z klasy 2pA zajął - 17 miejsce (na 33 uczestników) VI edycji konkursu „Dwa oblicza Pułaskiego”; 

15. Jakub Gumiński zajął II miejsce, a Karolina Ptaszek  z klasy 2gB – III miejsce w teście z rozpoznania obiektów krajoznawczych z terenu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Internetowego Konkursu Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej. W innych kategoriach tego konkursu Jakub Gumiński zajął VI miejsce Amelia Worobiec zajęła miejsce; opiekun: Alicja Wieczorek; 

16. Anna Tyśkiewicz z klasy 1a - I miejsce w XIII Otwartych Mistrzostwach Sudoku organizowanych przez J. Piwońską i K. Król w naszej szkole dla uczniów wszystkich szkół gminy Kozienice. 

17. Michał Molenda, Mikołaj Marchewka i Wiktoria Skrzek z klasy 2pB otrzymali podziękowania za pracę pt. „Żołnierze Hubala w Puszczy Kozienickiej” w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Na Projekt Historyczny „Póki nie jest za późno”. 

18. Maria Świerczyńska, Maja Słowińska, Zuzanna Chrapek i Weronika Seroka   z klasy 2ga - 3 miejsce  w  ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Goethe-Institut Kraków w ramach projektu „DENK” za film „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Praca uczennic została opublikowana na stronie Goethe-Institutopiekun: Karina Szczyrek; 

19. Hanna Bernaciak i Zuzanna Koral z klasy 2pa wyróżnienie w 66. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim, opiekun: Małgorzata Potent-Ambroziewicz; 

20. Amelia Worobiec z klasy 2gb i Wiktoria Kosiec z klasy 2ga - I miejsca w Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego. Jakub Gumiński II miejsce, a Kacper Traczyk z klasy 2gb  – III miejsce w tym konkursie. 

21. Łukasz Wójtowicz z klasy 2Pb oraz Natalia Rutkowska z klasy  udział w międzynarodowym konkursie „Holocaust and Art Writing Contest” orgaznizowanym przez Universytet Champmana w Orange (USA). Prezentacja I LO została pokazana na uroczystej gali na UCH w USA, opiekun: Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek; 

22. Udział uczniów I LO w międzynarodowym projekcie „Integracja młodzieży w Unii Europejskiej”, którego zakończenie przewidywane jest na czerwiec 2022 roku, opiekun: Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek;  

23. Grupa nieformalna, czyli uczniowie klas 1a, 2pB, 2Gb I LO w Kozienicach oraz nauczycielki Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek i Joanna Piwońska – I miejsce w konkursie na inicjatywy lokalne ogłoszonym przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, który był benificjentem programu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020” ogłoszonym przez Narodowe Centrum Kultury; konsekwencją była realizacja projektu „Kobieto ! puchu marny ! – czy aby na pewno?” oraz wydanie książki pod tym samym tytułem. 

 

Uczniowie uzdolnieni sportowo, którzy osiągają sukcesy na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej to: 

• Weronika Tarczyńska – kl.1 a  

 Trenuje Kickboxing od 7 lat. Jej osiągnięcia w ostatnim czasie to: 

- Mistrzostwa Polski w Krynicy Zdrój w formule Pointfighting - 3 miejsce 

- Mistrzostwa Polski w Mysiadle w formule Kick-Light - 3 miejsce 

- Grand Prix Polski w styczniu 2021r, tutaj startowała w 2 formułach: zdobyła 3 i 2 miejsce oraz Mistrzostwa Polski  05- 06.06.2021r. - 3 miejsce 

• Nadia Dąbrowska i Mikołaj Dąbrowski kl. 2 pA - trenują Taekwon-do ( jest to koreańska sztuka walki i samoobrony bez użycia broni, wykorzystująca do walki jedynie nogi oraz ręce.) 

Brali udział w wielu zawodach na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym (Czechy, UK), na których zdobywali złote, srebrne i brązowe medale zarówno w układach formalnych, technikach specjalnych jak i walkach. W 2017 roku reprezentowali Polskę w Mistrzostwach Europy w Liverpoolu, gdzie Nadia zdobyła brązowy medal w walkach.  

W 2018 roku Nadia i Mikołaj zdali na pierwszy stopień mistrzowski i otrzymali czarne pasy, a od 2020 są posiadaczami drugiego stopnia mistrzowskiego -  2 DANA. 

• Roksana Konofał - kl.1 b trenuje od 5 lat taniec nowoczesny. Przez 3 lata tańczyła w Egurrola Dance Studio, a od 2 lat w Mandaryna Dance. W 2018r. z federacją MDS zdobyła I miejsce na Mistrzostwach Świata w Czechach oraz   I miejsce z formacją SWAGG na Mistrzostwach Polski w Inowrocławiu. 

• Marta Skiba i Natalka Domaszczyńska – kl. 1 a  trenują z sukcesami Piłkę nożną 

• Drewnik Kacper kl. II gB -  siatkówka 

• Zuzanna Maj kl. II pA - strzelectwo i jazda konna 

• Zawadzka Kinga kl.II pC, Anna Tyśkiewicz kl.I A, Katarzyna Baryłka kl. 2 pB trenują taniec sportowy chearleaderki. 

24. W tegorocznej edycji  ogólnopolskiej olimpiady projektów społecznych „Zwolnieni z Teorii” nasi uczniowie uplasowali się na 8 miejscu w województwie. Klaudia Grudzińska, Paulina Kobiela, Hanna Bernaciak, Maja Wachnicka, Julia Marszałek, Igor Szewczyk, Natalia Jakubowska, Ewa Mojsiuszko, Weronika Wachnik, Kinga Zawadzka, Oliwia Spytek, Dawid Kalbarczyk, Agata Augustyniak, Jakub Kaczkowski i Klaudia Amerek wystartowali w dwóch projektach: "Nie musisz być sam - Zielone pomoże" oraz "Z Zieloną Drużyną w Akcji - Dla Zdrowia i Satysfakcji". Celem  projektów było wsparcie osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych oraz  promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, także przez Szkolną Grupę Medyczną. Koordynowały te działania panie: E. Tarczyńska i R. Kowalska. 

W ramach projektu „Zwolnieni z teorii” uczniowie podjęli szereg działań: 

- przygotowanie filmu instruktażowego na temat pierwszej pomocy w sytuacji wypadku rowerowego dla potrzeb Fundacji Energia Działanie i akcji Ida czerwcowa- stop rakowi piersi; 

- przeprowadzenie licytacji charytatywnej dla Kozienickiego Hospicjum wraz z pozyskiwaniem darczyńców,  

- przekazanie paczki oraz stroików świątecznych dla podopiecznych Kozienickiego Hospicjum; 

- włączenie się w akcję Hospicjum Kozienickiego „słodka niedziela” w formie przygotowania i przekazania wypieków na zbiórkę dla potrzebujących pomocy; 

- zorganizowanie akcji wpłacania datków na rzecz ratowania zdrowia i życia małego Kazika – mieszkańca Kozienic; 

- zorganizowanie zbiórki artykułów spożywczo – przemysłowych dla pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej w Kozienicach (włączenie w akcję uczniów i rodziców oraz nauczycieli naszej szkoły); 

- zorganizowanie akcji mikołajkowej dla mieszkańców Placówki Socjalizacyjnej Panda (pozyskanie listów z życzeniami, przeprowadzenie zbiórki, przekazanie ich dzieciom, wsparcie formacji tanecznej „Ogniki” z Ogródka Jordanowskiego); 

- stworzenie dla Fundacji Polsat filmiku zachęcającego do obejrzenia specjalnego bloku mikołajkowego, filmik został wyemitowany na portalach fundacji, z informacją na antenie „Wydarzeń” w telewizji Polsat; 

- wykonanie przez uczniów filmów pt. „Poradnik pandemiczny” dający wskazówki jak radzić sobie w trudnym czasie izolacji; 

- przeprowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy w szkole; 

- nagranie piosenki o przesłaniu wspierającym dla chorego chłopca Igora z Pionek; 

- przeprowadzenie prelekcji na temat znaczenia sportu i zdrowia dla przedszkolaków z PSP nr 4 w Kozienicach; 

- pokaz pierwszej pomocy przeprowadzony przez naszą Grupę Medyczną podczas akcji „Bezpieczne wakacje” zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Kozienicach; 

25. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego, jako placówka, otrzymało: 

- wyróżnienie  i prawo używania logo „Szkoła Aktywna Turystycznie w Gminie Kozienice”; 

- Brązową Tarczę „Najlepsze licea 2021” i prawo do używania logo w ogólnopolskim rankingu liceów ogólnokształcących „Perspektyw”; 

- podziękowanie za coroczny udział w edycjach konkursu przyrodniczego „Moje spotkania z Puszczą”; 

- I LO otrzymało podziękowania na ręce koordynatorki M. Kuśmierczyk-Balcerek, od  Muzeum Historii Żydów Polskich za udział w akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile, upamiętniającej 78. Rocznicę powstania w getcie warszawskim. 

- Biblioteka szkolna otrzymała podziękowanie za udział w akcji „Klimat na czytanie”  - NOC BIBLIOTEK. 

- Liceum otrzymało podziękowanie za wystąpienie uczniów w roli prelegentów w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, organizowanej przez WSH w Radomiu pt.: „Dobro, które niesie nadzieję, czyli o wolontariacie w czasie pandemii”. Uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu „Szansa”, powadzonego przez: R. Kowalską, A. Brzuskiewicz i ks. T. Pastuszkę, wygłosili referat pt. „Wolontariat - satysfakcja i działanie kluczem do sukcesu”, w którym opisali swoje działania. 

26. Inne działania wolontariatu w roku szkolnym 2020/2021: 

- kwestowanie na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; 

- zorganizowanie w szkole „aktywnej przerwy” promującej ruch i zabawę poprzez taniec na przerwie, do której przyłączyli się również nauczyciele ; 

- zorganizowanie zbiórki na rzecz bezdomnych zwierząt oraz zakup potrzebnych akcesoriów i przekazanie ich Przytulisku Eko Pionki; 

- celebrowanie dnia życzliwości poprzez wykonanie kolażu z uśmiechami i pozytywnym przesłaniem dla społeczności szkolnej.
 

 • Karolina Ptaszek, Maria Więsyk, Kacper Traczyk z klasy IIIgb - zajęcie I miejsca w Konkursie "Poznajemy Ojcowiznę"
 • Łukasz Wójtowicz z klasy IIIpb - zajęcie II miejsca w Konkursie "Poznajemy Ojcowiznę"
 • Anastazja Żurek z klasy IIa - zajęcie II miejsca w Konkursie "Poznajemy Ojcowiznę"
 • Emilia Czerwińska z klasy IIIgb - zajęcie IV miejsca w Konkursie "Poznajemy Ojcowiznę"
 • Weronika Czerska z klasy Ia - zajęcie III miejsca w Konkursie "Poznajemy Ojcowiznę"
 • Weronika Witek z klasy IIc - otrzymała tytuł Ambasadora XII Edycji Konkursu Matematyka w Obiektywie
 • Julia Solecka z klasy IIIpb - otrzymała tytuł Ambasadora XII Edycji Konkursu Matematyka w Obiektywie
 • Natasza Siębor z klasy IIIpc  - otrzymała tytuł Ambasadora XII Edycji Konkursu Matematyka w Obiektywie
 • Natalia Rutkowska z klasy IIIpc - otrzymała tytuł Ambasadora XII Edycji Konkursu Matematyka w Obiektywie
 • Oliwia Petrykowska z klasy IIIga - otrzymała tytuł Ambasadora XII Edycji Konkursu Matematyka w Obiektywie
 • Antoni Mitan z klasy IIc - otrzymał tytuł Ambasadora XII Edycji Konkursu Matematyka w Obiektywie
 • Patrycja Kuźma z klasy IIIpc - otrzymała tytuł Ambasadora XII Edycji Konkursu Matematyka w Obiektywie
 • Oliwia Jurek z klasy IIIpc - otrzymała tytuł Ambasadora XII Edycji Konkursu Matematyka w Obiektywie
 • Natalia Cwyl z klasy IIIpc - otrzymała tytuł Ambasadora XII Edycji Konkursu Matematyka w Obiektywie
 • Milena Caban z klasy IIIpb - otrzymała tytuł Ambasadora XII Edycji Konkursu Matematyka w Obiektywie
 • Marcel Andaś z klasy IIc - otrzymał tytuł Ambasadora XII Edycji Konkursu Matematyka w Obiektywie
 • Daria Ambroziak z klasy IIIpc - zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego 67. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
 • Hanna Bernaciak z klasy IIIpa - zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego 67. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
 • Katarzyna Krupa z klasy Ia - zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie Goethe-Institut
 • Oliwia Sygocka z klasy IIa - zakwalifikowała się do etapu centralnego XV Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej
 • Anna Grządziela z klasy Ib - wzięła udział w Zawodach Okręgowych Olimpiady Statystycznej w roku szkolnym 2021/2022
 • Anna Grządziela z klasy Ib - wzięła udział w Zawodach Szkolnych Olimpiady Statystycznej w roku szkolnym 2021/2022
 • Patrycja Kuźma z klasy IIIpc - wzięła udział w Zawodach Szkolnych Olimpiady Statystycznej w roku szkolnym 2021/2022
 • Natalia Rutkowska z klasy IIIpc - wzięła udział w Zawodach Szkolnych Olimpiady Statystycznej w roku szkolnym 2021/2022
 • Anna Tyśkiewicz z klasy IIa - wzięła udział w Zawodach Szkolnych Olimpiady Statystycznej w roku szkolnym 2021/2022
 • Natalia Skiba z klasy IIIgb - wzięła udział w ogólnopolskim konkursie Goethe-Institut
 • Weronika Krupa z klasy IIIgb - wzięła udział w ogólnopolskim konkursie Goethe-Institut
 • Julia Krześniak z klasy IIIgb - wzięła udział w ogólnopolskim konkursie Goethe-Institut
 • Amelia Worobiec z klasy IIIgb - wzięła udział w ogólnopolskim konkursie Goethe-Institut
 • Oliwia Sygocka z klasy IIa - laureatka I miejsca w kraju w "Wielkim Teście Edukacyjnym"
 • Nadia Dąbrowska z klasy IIIpa - III miejsce w XXXI edycji konkursu przyrodniczego pt. "Moje spotkania z Puszczą"
 • Wiktoria Kosiec z klasy IIga - I miejsce w Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego 
 • Amelia Worobiec z klasy IIgb - I miejsce w Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego
 • Jakub Gumiński z klasy IIgb - II miejsce w Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego
 • Kacper Traczyk z klasy IIgb - III miejsce w Szkolnym Konkursie Języka Angielskiego
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - 38. miejsce w Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii
 • Maria Świerczyńska, Maja Słowińska, Zuzanna Chrapek i Weronika Seroka z klasy 2ga - 3 miejsce w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Goethe-Institut Kraków w ramach projektu „DENK” za film „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Praca uczennic została opublikowana na stronie Goethe-Institut
 • Emilia Czerwińska i Weronika Krupa z klasy 2gB  - I miejsce za pracę „Kazimiera Gruszczyńska – Założycielka zakonu Sióstr Franciszkanek od Cierpiących” w kategorii – praca zespołowa