Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Matura 2015

Średni wynik szkoły z przedmiotów obowiązkowych wynosi 74%. Najwyższą średnią uzyskała klasa 3a – 82%. 11 osób otrzymało wynik powyżej 90%, a 36 powyżej 80%. Najwyższą średnią z przedmiotów obowiązkowych uzyskali: Artur Marszałek z klasy 3b – 98%, Michał Kuźmiński – 97%, Milena Chmielewska – 97%, Marcin Śmietanka – 96%, Agata Janeczek – 96%, Wioleta Domaszczyńska – 95%.

Każdy absolwent – zgodnie z zasadami przeprowadzenia egzaminu maturalnego w nowej formule, obowiązującej od 2015 r. – obowiązkowo przystąpił również do egzaminu maturalnego z jednego wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Wyniki z geografii, języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie są na wielu świadectwach powyżej 80%, wielu uczniów uzyskało także wynik 100% z poszczególnych przedmiotów. Absolwenci wybierali na maturze także przedmioty, które nie są nauczane w naszej szkole. Wynik z języka hiszpańskiego – 98%, języka rosyjskiego – 100% . W roku szkolnym mieliśmy finalistów XLV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego i 56. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Otrzymanie tytułu finalisty zwalnia ucznia z egzaminu z tych przedmiotów i automatycznie otrzymuje on 100% na świadectwie.