Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Gala Finałowa Konkursów Branżowych 2012

25 lutego 2013 r. w warszawskim Hotelu Marriott odbyła się uroczysta Gala Finałowa Konkursów Branżowych, podczas której Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej ogłosiło laureatów 5 konkursów branżowych, przyznając im Certyfikat Polish Product. Wśród laureatów znalazła się nasza szkoła, która uzyskała tytuł: „Polish Product – Liceum Roku 2012”. Wyróżnienie to z rąk Marcina Andrzejewskiego, Dyrektora Programowego CBCK, odebrała pani dyrektor Ewa Malec.
O GODŁO LICEUM ROKU 2012 mogły ubiegać się szkoły wykazujące się wysokim poziomem edukacji, indywidualnym podejściem do ucznia, otwartością na nowe techniki, dobrą bazą dydaktyczną, wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną oraz bogatym programem zajęć pozalekcyjnych.
Przyznanie certyfikatu jest potwierdzeniem oferowania przez firmę produktów i usług najwyższej jakości oraz wyrazem uznania środowiska branżowego.