Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

OFERTA EDUKACYJNA DLA KANDYDATÓW PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

Kandydaci mają do wyboru cztery klasy z następującymi blokami przedmiotów  w   zakresie rozszerzonym:

  • I pA – biologia, chemia
  • I pB – matematyka, geografia; do wyboru: informatyka lub fizyka
  • I pC – j. polski, historia, j. angielski
  • I pD – geografia, wiedza o społeczeństwie, j. angielski

 

W klasach IpA, IpB, IpD proponujemy:  j. angielski i j. niemiecki, a klasie IpC -  j. angielski i j. francuski.


OFERTA EDUKACYJNA DLA KANDYDATÓW PO GIMNAZJUM

Kandydaci wybierają od klasy II przedmioty w zakresie rozszerzonym:

Przedmioty rozszerzone:

Trzeci przedmiot do wyboru z następujących:

I gA – biologia, chemia

j. angielski, matematyka, informatyka, fizyka

I gB – matematyka, geografia

j. angielski, informatyka, fizyka

I gC – j. polski, historia

j. angielski, wos, geografia

I gD – geografia, wiedza o społeczeństwie

j. angielski, historia, j. polski

W klasach IgA, IgB, IgD proponujemy:  j. angielski i j. niemiecki, a klasie IgC -  j. angielski i j. francuski.

 

Klasy: I pA, I gA – oferta dla kandydatów na studia medyczne dla zawodów: lekarz, weterynarz, fizjoterapeuta, masażysta, ratownik medyczny, opiekun osoby niepełnosprawnej, dietetyk, kosmetolog oraz innych z zakresu opieki medycznej, terapii, pracy socjalnej, a także kryminalistyki i medycyny sądowej oraz dla chętnych na uczelnie techniczne, politechnikę, itp.

Klasy: I pB, I gB - to propozycje dla osób zainteresowanych naukami ścisłymi, studiami na politechnice, AWF, SGH, SGGW, uczelniach ekonomicznych i technicznych oraz na kierunkach: architektura, budownictwo, ekonomia, finanse i rachunkowość, itp.

Klasy: I pC, IgC - oferta dla uczniów zainteresowanych naukami humanistycznymi, prawem, administracją, studiami na kierunkach filologicznych (drugi język to j. francuski) oraz na kierunkach: dziennikarstwo, politologia, filozofia, socjologia, teatrologia,  filmoznawstwo, lingwistyka, psychologia, pedagogika, itp.

Klasy: I pD, I gD – oferta dla kandydatów na uczelnie ekonomiczne, prawo, administrację, geodezję, turystykę i rekreację, europeistykę, stosunki międzynarodowe, filozofię, psychologię, socjologię, kulturoznawstwo itp.