Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Certyfikat IT Szkoła 2015

   I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach po raz kolejny przystąpiło do projektu IT Szkoła przygotowanego i realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Program ma na celu podwyższanie kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

   Projekt obejmuje kursy, wykłady, konkursy oraz inne działania opracowywane i aktualizowane w oparciu o prognozy, raporty i badania przygotowywane i prowadzone przez czołowe międzynarodowe i polskie ośrodki informacyjno-badawcze w zakresie tworzenia i zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych.

   Udział w projekcie pozwala na rozwinięcie kompetencji ICT, które są jednymi z kluczowych w rozwoju zawodowym człowieka.