Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Liceum Roku 2013

O ten zaszczytny tytuł mogą ubiegać się szkoły, wykazujące się wysokim poziomem nauczania, otwartością na wdrażanie nowoczesnych technik edukacyjnych, indywidualnym podejściem do ucznia, dobrą bazą dydaktyczną oraz wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, która  oferuje swoim wychowankom bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych. Uzyskane wyróżnienie jest wynikiem wzorowej pracy z uczniami, którzy mogą poszerzać  wiedzę i realizować swoje  pasje dzięki stworzonym przez szkołę prawidłowym warunkom pracy. To także wyraz uznania dla kadry pedagogicznej i wszystkich pracowników szkoły, którzy wspólnie tworzą życzliwy klimat zaangażowania w codzienne obowiązki, a wysiłek w pracy z młodzieżą, cierpliwość i wyrozumiałość pozwalają osiągać wysokie noty w konkursach przedmiotowych, sportowych oraz działaniach na polu obywatelskim.

Przyznanie certyfikatu po raz kolejny, tym razem Srebrnego Godła, jest potwierdzeniem, że oferowane przez naszą placówkę działania edukacyjne spełniają wymogi  produktu najwyższej jakości oraz zasługują na uznanie środowiska branżowego.