Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Wyniki matury 2013

Wyniki egzaminu maturalnego w 2013 roku

Do matury 2013 przystąpiło 138 uczniów. Egzaminy ustne zdali wszyscy, nie było żadnej osoby, która nie zdała więcej niż jednego egzaminu pisemnego. Jeden uczeń, który zdawał egzamin poprawkowy z jednego przedmiotu (matematyka) w sierpniu, nie uzyskał wymaganych 30%, czyli pozostałe 137 osób uzyskało świadectwo dojrzałości, zdawalność matury wyniosła 99,27%.

Najlepsi uczniowie uzyskali wynik od 89% do 96% (średni wynik ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych) oraz od 77% do 86% z przedmiotów dodatkowych.