Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Matura na 100%

Z radością informujemy, że w roku szkolnym 2014/2015 zdawalność matury tegorocznych absolwentów w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego wyniosła 100%, czyli wszyscy uczniowie zdali egzamin maturalny 2015.

Maturzysta z I LO im. S. Czarnieckiego wśród dziesiątki najlepszych na Mazowszu!

 W bieżącym roku szkolnym Centralna Komisja Egzaminacyjna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne zorganizowały konkurs „Matura na 100%”. Na czele finalistów tego rankingu znalazł się uczeń I LO im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach – Michał Kuźmiński, wytypowany przez OKE w Warszawie. Oznacza to, że należy on do grona osób, które najlepiej w Polsce zdały maturę. 
Warunkiem uzyskania tak zaszczytnego tytułu było uzyskanie wyniku co najmniej 90% z każdego egzaminu, w tym zaliczenie przynajmniej jednego na 100% i przystąpienie do min. dwóch egzaminów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.
  Michał Kuźmiński nie tylko doskonale zaliczył obowiązkowe i dodatkowe egzaminy maturalne na obydwu poziomach, ale szczyci się także licznymi osiągnięciami – jest finalistą III Mazowieckiej Olimpiady Poliglotów, zdobywał także laury w konkursach przedmiotowych z języka polskiego i historii.
Jaka jest droga do uzyskania takich wyników? Na to pytanie odpowiedział sam laureat. 

Nie wystarczą same zdolności – należy cierpliwie i systematycznie pracować, zaś konkursy przedmiotowe wymagają zgłębiania dodatkowej lektury, wykraczającej znacznie poza zakres programowy szkoły średniej. Zdobycie takiej wiedzy ułatwia osiągnięcie wysokich not na maturze, a także pozwala wyzbyć się przedmaturalnego stresu. Ponadto nie bez znaczenia jest nieustanne wsparcie rodziców i praca nauczycieli, którzy angażują się w przekazywanie wiedzy i życzliwie „kibicują” w wygrywaniu kolejnych etapów konkursowych.
Warto mierzyć się z własnymi zainteresowaniami i dążyć do celu wbrew ogarniającej nas czasami niechęci i mimo momentów zwątpienia. Wiedza, którą zdobędziemy w czasie przygotowań do konkursów zaprocentuje na maturze. To mój patent na sukces”.
 W I LO im. S. Czarnieckiego wszyscy absolwenci zdali maturę 2015, czyli zdawalność wyniosła 100%.Okręgowe Komisje Egzaminacyjne zamieściły także wyniki, jakie z poszczególnych przedmiotów uzyskali maturzyści w powiecie kozienickim. I LO w Kozienicach z przedmiotów obowiązkowych na maturze w 2015r. uczniowie uzyskali z j. polskiego, j. angielskiego i j. rosyjskiego najwyższe wyniki w naszym powiecie.  Także w przypadku wielu przedmiotów na poziomie rozszerzonym wyniki są najwyższe w powiecie (j. polski, j. angielski, j. niemiecki, biologia, chemia, historia). Jest to sukces zarówno nauczycieli jak i zdolnych i pracowitych uczniów, tym bardziej, że od kilku lat uzyskiwane wyniki maturalne w I LO mają tendencję wzrostową.