Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

WOLONTARIUSZE NA I FESTYNIE HOSPICYJNYM

W niedzielę 22 września 2019r. na terenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach odbył się I Festyn Hospicyjny. Celem przedsięwzięcia było pozyskanie środków finansowych, które zostaną przeznaczone na cele statutowe Stowarzyszenia – opiekę nad osobami przewlekle bądź nieuleczalnie chorymi z naszego terenu, a także utworzenie hospicjum stacjonarnego.

Wśród instytucji pomagających organizatorom znaleźli się również przedstawiciele naszej szkoły. Pani Dyrektor Ewa Malec wraz z wolontariuszami wspierali szczytną inicjatywę. Młodzież rozdysponowana została do różnych zadań. Część uczniów odpowiedzialna była za porządek, inna część zajmowała się zabawami animacyjnymi skierowanymi do dzieci, ponieważ festyn składał się z szeregu atrakcji. Na dzieci czekały m.in. dmuchane zjeżdżalnie i kule, loteria fantowa, można było także skorzystać z przejażdżki na kucyku. Na wielu stoiskach znalazły się produkty spożywcze oraz przemysłowe przygotowane przez lokalne stowarzyszenia bądź osoby prywatne. Całość umilała muzyka płynąca ze sceny i grana na żywo.

W przedsięwzięciu udział wzięli również wolontariusze z pierwszych klas, którzy zgodnie stwierdzili, że warto było poświęcić swój czas wolny dla tak ważnej inicjatywy oraz zadeklarowali swoją chęć pomocy przy podobnych działaniach.