Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Kolejny sukces Piotra Tasaka

Jury XI Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z poprawną polszczyzną na co dzień” przyznało Piotrowi Tasakowi z kl. III d  tytuł LAUREATA 4. MIEJSCA.
12.06.2015 r. podczas uroczystej gali w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Dyrektor Konkursu  Andrzej Michalski pogratulował laureatowi dociekliwości poznawczej w zakresie świadomego posługiwania się dobrą polszczyzną oraz życzył wytrwałości i sukcesów w zdobywaniu wiedzy.
W nagrodę praca konkursowa Piotra, którego opiekunką jest dr Małgorzata Potent-Ambroziewicz, została wydana w publikacji „Tak napisali najlepsi. Prace laureatek i laureatów. Finały ogólnopolskie 2015”.