Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Debata panelowa " Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole"

Dnia 21 maja 2014 roku w godzinach od 12:00 - 14:15 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach odbyła się debata panelowa poświęcona bezpieczeństwu, w ramach programu: " Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole" realizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty we współpracy z Mazowieckim Wojewódzkim Komendantem Policji z siedzibą w Radomiu. Pośród debatujących znaleźli się:

Dorota Sokołowska - Dyrektor Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie,
Józef Grzegorz Małaśnicki - Wicestarosta Powiatu Kozienickiego,
Tomasz Śmietanka  - Burmistrz Gminy Kozienice,
Mariusz Prawda -  Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach,
Stanisław Kondeja – Komendant Powiatowy Policji w Kozienicach,
Patrycja Zaborowska, Ilona Tarczyńska - pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach,
Emmanuela Wojtas-Kunińska - Prokurator Prokuratury Rejonowej w Kozienicach,
Krzysztof Karczmarski - Kierownik Ośrodka Profilaktyki Uzależnień w Kozienicach,
Ewa Jarosz - Dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Kozienicach,
Katarzyna Krajewska, Robert Ozga - Rodzinni Kuratorzy Zawodowi Sądu Rejonowego w Kozienicach,
Mirosław Kocyk - Przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kozienicach,
Artur Gac - Przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach,
oraz reprezentanci instytucji: Placówki Socjalizacyjnej" Panda", dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. z terenu powiatu kozienickiego. Ponadto uczestnikami spotkania byli reprezentanci rodziców i uczniów.
Debatę poprowadziła Ewa Malec - dyrektor szkoły. W tematykę obrad wprowadziła zebranych grupa teatralna LOtea, która zaprezentowała spektakl " Bici biją" na motywach sztuki Inki Dowlasz. Po części panelowej nastąpiła praca w grupach, mająca na celu znalezienie sposobów rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie i w szkole.
Spośród wielu wniosków jeden wydaje się być szczególnie ważny: " Rodzice, rozmawiajcie ze swoimi dziećmi, miejcie dla nich czas".