Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Uczeń I LO finalistą Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Sejmie i Senacie

11 marca 2014r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyły się wojewódzkie eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu „25 lat działalności Senatu RP w wolnej Polsce”.
Na Mazowszu do II etapu konkursu przystąpiło 29 uczestników z 17 szkół – wśród nich znalazł się uczeń naszego liceum – Mateusz Bienias. Konkurs zorganizowany przez Kancelarię Senatu  i Kuratora Oświaty miał na celu popularyzację wiedzy o działalności  Senatu, a także przybliżenie młodzieży wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania państwa i prawa.
Eliminacje konkursowe poprzedziło spotkanie młodzieży z Janem Marią Jackowskim – Senatorem RP, Dariuszem Piątkiem – Wicewojewodą Mazowieckim, Karolem Semikiem – Mazowieckim Kuratorem Oświaty i Joanną Urban – Wicedyrektorem  Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu.
Uczestnicy mieli do rozwiązania test  obejmujący zakres informacji o pracy Senatu, postaci senatorów, ważnych wydarzeniach historycznych, w których Senat miał swój znaczący udział.
Mateusz uzyskał najwyższą punktację spośród  pozostałych finalistów. Nagrodą dla wyróżnionych będzie udział w symulacji obrad Senatu RP. 

Informacje o naszym uczniu można przeczytać również na stronie Kuratorium.