Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice              
100 lat
szkoły
    Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
       
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Debata ekspercka 2022

W dniu 22.04.2022r. w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu odbyła się debata ekspercka na temat: "Konsekwencje społeczno - gospodarcze wybuchu pandemii COVID-19". Uczestniczyli w niej uczniowie I LO im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach wraz z panią Małgorzatą Kuśmierczyk - Balcerek.

W ramach debaty zostały ogłoszone wyniki dwóch konkursów na najlepszą prezentację pt."Zagrożenia i społeczne konsekwencje pandemii COVID-19", drugi zaś pt."Konsekwencje gospodarcze wybuchu pandemii COVID-19".

Największy sukces odniosła WIKTORIA MONIAK z klasy IIb, która zdobyła I miejsce za najlepszą prezentację na temat: "Zagrożenia i społeczne konsekwencje pandemii". W tej samej kategorii wyróżnienia otrzymały ZUZANNA CHRAPEK z klasy IIIga i ANGELIKA KOWALSKA z klasy IIc.

Natomiast ZOFIA ZIELIŃSKA z klasy IIc zajęła III miejsce za prezentację na temat "Konsekwencje gospodarcze wybuchu pandemii COVID19".

Wszystkie nagrodzone uczennice otrzymały nagrody rzeczowe, a laureatka nagrody głównej - WIKTORIA MONIAK - opłacony rok studiów licencjackich w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu.

Uczennice do konkursu przygotowała pani Joanna Kuźmińska.

SERDECZNIE GRATULUJEMY SUKCESÓW!!!