Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice              
100 lat
szkoły
    Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
       
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Lekcja Enter

W maju grupa nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w Kozienicach przystąpiła do projektu szkoleniowego pod nazwą „Lekcja: Enter”. Jest on realizowany przez trzy organizacje: Fundację Orange, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych. Szkolenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.


Celem działań projektowych jest przekonanie nauczycieli do zmiany sposobu dotychczasowego prowadzenia lekcji poprzez pokazanie korzyści z wykorzystania nowoczesnych narzędzi cyfrowych, TIK i aktywizujących metod nauczania. Grupy wyspecjalizowanych trenerów, podczas zajęć w tematycznych modułach, przekazują pedagogom wiedzę, jak zmienić sposób prowadzenia swoich lekcji, by bardziej angażowały uczniów, rozwijały w nich umiejętność krytycznego i twórczego myślenia oraz uczyły pracy w zespole. Przekazywane umiejętności maja przyczynić się do takiego sposobu pracy na lekcjach, które stawiają ucznia na pierwszym miejscu, pozwalając mu na zdobywanie wiedzy drogą własnych doświadczeń i poszukiwań, z pomocą ogólnodostępnych narzędzi cyfrowych, programów i aplikacji. Podczas kilkugodzinnych modułów zajęć nauczyciele z I LO w Kozienicach poznawali różnorodne narzędzia teleinformacyjne przydatne w prowadzeniu lekcji – zapoznali się z narzędziami do zawieszania informacji, np. PADLETEM, innymi aplikacjami – SWITSCRIBO, JAMBORDEM, MENTIMEREM, WEEBQUESTEM, które pozwalają na wprowadzenie aktywizujących metod nauczania, a przede wszystkim bazują na traktowaniu ucznia jako podmiotu aktywnego. W tym wypadku uczeń samodzielnie może i musi wykonywać zadania. Podczas szkolenia przypomniano metody aktywizujące w nauczaniu – metodę kształcenia wyprzedzającego, klasy odwróconej czy działanie metodą weequestu. Projekt obejmuje także zajęcia dotyczące prawa autorskiego. Nauczyciele mieli również możliwość przećwiczenia innych aplikacji i programów przydatnych w codziennej pracy w szkole – LEARNINGAPPS, WORDWALL, czy szczegółowe zapoznanie się z możliwości korzystania z zasobów epodręczników. Szkolenie daje możliwość dokładnego zagłębienia się w możliwości znanych już zasobów i platform internetowych, ale także poznania nowych platform i stron do wykorzystania w prowadzeniu atrakcyjnych zajęć, nie tylko w nauczaniu zdalnym, ale hybrydowym czy szkolnym. Cykl spotkań zakończy się w czerwcu, a nauczyciele biorący udział w projekcie przeprowadzą lekcje, wykorzystujące nowe umiejętności i otrzymają certyfikaty wieńczące szkolenie.