Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Program "Mam haka na raka"

W dniu 27.02.2013r. w naszej szkole odbył się apel szkolny, podczas którego pięcioosobowy zespół uczennic z klasy II D prezentował swoją wiedzę na temat czerniaka i zachęcał młodzież szkolną oraz nauczycieli do profilaktyki oraz badań skóry w celu jak najszybszego wykrycia wczesnych zmian nowotworowych. Uczennice: Wojdak Paulina, Przerwa Magdalena, Tomczyk Klaudia, Pestka Marta, Ludwiczak Magdalena oraz pani Anna Krakowiak-pielęgniarka, w swoich wystąpieniach wyraźnie podkreślały istotę właściwych zachowań profilaktycznych takich jak: rozsądne opalanie, regularne samobadanie stanu skóry, wizyty u dermatologa i obserwacje zmian barwnikowych na skórze jako wskazań dla każdego z nas.

Zespół uczennic opracował i prezentował szereg materiałów dodatkowych rozpowszechniających wiedzę na temat czerniaka takich jak plakaty i ulotki, które  pojawiły się na terenie szkoły. Działania promujące profilaktykę nowotworową odbyły się w ramach VI edycji Ogólnopolskiego Programu Młodzieży „Mam Haka na raka’’.