Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Informacja o Mistrzostwach Sudoku

DNIA 24 LUTEGO 2015R. ODBĘDĄ SIĘ VIII OTWARTE MISTRZOSTWA W SUDOKU

w I LO.

 

Zapisy u p. Joanny Piwońskiej do 18.02.2015r. (sala nr 23).

 

Regulamin

VIII Mistrzostw Otwartych I liceum Ogólnokształcącego im. St. Czarnieckiego

 w SUDOKU

 

 1. Cele konkursu
  -  zachęcenie wszystkich uczniów do rozwiązywania łamigłówek matematycznych,

- pobudzenie aktywności umysłowej uczniów,

- konstruowanie przez ucznia różnych schematów rozumowania,

-  kształtowanie u uczniów myślenia twórczego i rozwijania oryginalności,
   umiejętność dokonywania w tym samym czasie analizy i syntezy danego zadania.

 1. Uczestnikami Mistrzostw są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu kozienickiego (maksymalnie 10 osób z jednej szkoły). Uczestników należy zgłaszać telefonicznie na numer (048)6142608 do 20 lutego 2015 roku.   Konkurs przebiega w dwóch etapach: eliminacje oraz finał. Uczestnicy rozwiązują samodzielnie otrzymane sudoku (o różnym poziomie trudności) w wyznaczonym przez organizatorów czasie.
 2. Uczestnicy konkursu w ciągu 60 minut – eliminacje; 60min - finał muszą rozwiązać zestaw trzech zadań o zróżnicowanym stopniu trudności.
 3. Plansze należy wypełniać ołówkiem, a dopiero na samym końcu długopisem. Prace nieczytelne nie podlegają ocenie.
 4. Należy przynieść ołówek, gumkę do ścierania i długopis.
 5. Uczestnicy nie znają treści łamigłówek. Zestawy rozdawane są po zajęciu wyznaczonych miejsc na sali przez osobę do tego upoważnioną.
 6. Na ławce mogą znajdować się tylko rzeczy niezbędne: ołówek (długopis), zestaw sudoku. Nie wolno korzystać z żadnych podpowiedzi, ściąg, telefonów komórkowych. Dopuszczalne jest słuchanie muzyki z odtwarzaczy, ale należy robić to cicho, aby słyszeć wszystkie uwagi organizatorów.
 7. Należy stosować się do wszystkich uwag i poleceń organizatorów.
 8. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się (przed konkursem) z regulaminem konkursu i systemem oceniania rozwiązań.
 9. Za niestosowne zachowania, tzn. niesamodzielne rozwiązywanie, przeszkadzanie innym lub inne zachowania budzące zastrzeżenia organizatorów, uczestnik może:

a)mieć odjęte punkty

b)      otrzymać ostrzeżenie

c)      zostać wykluczony z konkursu

Po dwóch ostrzeżeniach uczestnik będzie wykluczony z konkursu.

 

 

11. ETAPY KONKURSU

 

Etap

łamigłówki

czas trwania

 

I-eliminacje

3 – różny stopień trudności(łatwy, średni, trudny)

 

60 min

 

 

II-finał

3– różny stopień trudności(średni, trudny, bardzo trudny)

 

60 min

 

 

12.Uczestnik ma prawo przed upływem wyznaczonego czasu oddać pracę. Sygnalizuje to poprzez podniesienie ręki.

13.Jeżeli wszyscy uczestnicy skończą przed czasem, etap dobiega końca.

14. Do finału dostaje się dziesięciu uczestników mistrzostw z największą ilością punktów.

15.O zwycięstwie decyduje ilość punktów uzyskanych we wszystkich etapach konkursu.

16. Jeśli uczestnicy eliminacji lub finału będą mieć tę samą ilość punktów przewidziana jest dogrywka.

 

 

17. SYSTEM OCENIANIA

 

Zadania będą punktowane w następujący sposób:

I etap

 • Łatwe - 1pkt,
 • Średnie - 2pkt,
 • Trudne - 3pkt

II etap

 • Średnie - 1pkt,
 • Trudne - 2pkt,
 • Bardzo trudne -3pkt

 

za poprawne wpisanie każdej brakującej cyfry (np.: jeśli w łatwej planszy brakuje 30 cyfr, uczeń może otrzymać 30pkt., za to samo w planszy średniej 60pkt, a w planszy trudnej 90pkt., bardzo trudnej 120pkt).
Dziesięć osób z najlepszymi wynikami przechodzi do finału.
Pola nieczytelnie wypełnione będą liczone jako błąd.