Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Kwesta na rzecz domowego hospicjum


Pomoc drugiemu człowiekowi, temu schorowanemu, cierpiącemu czasem pozostawionemu samemu sobie jest tak ważna i każdy powinien to wiedzieć.
Nasi uczniowie to wiedzą i chętnie pomagają.

Dziękujemy uczniom naszego liceum i Szkolnej Grupy Medycznej, którzy mimo wolnego niedzielnego dnia kwestowali pod Parafią Świetego Krzyża i Parafią Świętej Rodziny, na tak szczytny cel, jakim jest domowe hospicjum.

Opiekunami wolontariuszy byli ks. Tomasz Pastuszka i p.Edyta Tarczyńska.