Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

 

Klasa:

I A   Monika Krawczyk 

I B   Monika Dąbrowska, Iwona Krakowiak

I C   Monika Krawczyk

II A  Aldona Bernaś

II B  Małgorzata Bernaś

II C  Robert Bachanek

III A Sabina Chrapek

III B Dorota Frączek

III C Izabela Łuczyńska

KONTO RADY RODZICÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W KOZIENICACH

 

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

 

NR RACHUNKU 46 1020 4317 0000 5202 0018 4622