Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Konkurs Matematyczno - Fizyczny

Dnia 12.06.2017 roku w I LO im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach odbyła się I edycja Zespołowego Konkursu Matematyczno-Fizycznego dla gimnazjalistów zorganizowanego przez nauczycieli przedmiotów: Joannę Piwońską, Tomasza Urbana, Marzannę Chołuj.

W konkursie wzięły udział 24 zespoły trzyosobowe reprezentujące gimnazja z powiatu kozienickiego. Zawodnicy mieli do rozwiązania 10 zadań z każdego z przedmiotów o różnym stopniu trudności, mających na celu rozwijanie kompetencji kluczowych: logicznego myślenia, stawiania hipotez i udowadniania ich.
Komisja Konkursu Matematyczno-Fizycznego po sprawdzeniu prac uczestników wyłoniła zwycięską drużynę
w każdej kategorii:
I miejsce w kategorii MATEMATYKA zajęli uczniowie z PG1 w składzie Maciej Smolarczyk, Jakub Włodarczyk, Tomasz Worobiec.
I miejsce w kategorii FIZYKA zajęli uczniowie z PG2 w składzie Katarzyna Szpera, Jakub Cytryniak, Jakub Kociołek.
I miejsce w kategorii MATEMATYKA-FIZYKA zajęli uczniowie z PG2 w składzie Aleksandra Kozłowska, Ada Rębiś, Katarzyna Wysocka.
Komisja wyróżniła drużynę z PG1 w składzie Katarzyna Tyśkiewicz, Patrycja Żak, Magda Komorowska plasującą się tuż za podium.
Zespołowy Konkurs Matematyczny to przedsięwzięcie o sześcioletniej tradycji. Co roku wzrasta jego ranga, o czym świadczy stale rosnąca liczba uczniów biorących w nim udział. O popularności konkursu bez wątpienia przesądza fakt, że bada on umiejętności matematyczne uczniów za pomocą niestandardowych zadań matematycznych, których rozwiązanie wymaga nie tylko wiedzy encyklopedycznej, ale przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia, kreatywności, a także pracy w grupie. W tym roku rozszerzyliśmy konkurs o dwie kategorie: fizyka, matematyka-fizyka. Nowa formuła cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów i ich nauczycieli.
Organizatorzy serdecznie dziękują nauczycielom gimnazjów zaangażowanym w przygotowanie uczniów do konkursu.