Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Certyfikat
"Mamy Prawa"

 Działalność na rzecz
społeczności lokalnej

Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015
 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

1 września 2015r. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego, jak tysiące uczniów w kraju, rozpoczęli nowy rok szkolny 2015/2016. Odświętnie ubrani młodzi ludzie pojawili się w murach szkoły, uśmiechnięci i wypoczęci, gotowi do podjęcia nowych wyzwań. Uroczystość  rozpoczęła się punktualnie o godzinie 9.00.
Zgromadzonych na sali gimnastycznej powitała pani dyrektor Ewa Malec, która przypomniała, że dzisiaj mija 76 rocznica wybuchu II wojny światowej. W tym miejscu pani dyrektor zacytowała słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego: "Naród bez dziejów, bez przeszłości staje się wktótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości", dlatego tak ważna jest pamięć o minionych, tragicznych wydarzeniach. Następnie pani dyrektor Ewa Malec zapoznała zebranych ze zmianami kadrowymi w szkole, w serdecznych słowach zwróciła się do wszystkich obecnych, a w szczególności do uczniów klas pierwszych, którzy w tym roku szkolnym rozpoczynają naukę w naszym liceum. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz miasta – Zastępca Burmistrza pani Małgorzata Bebelska, Naczelnik Wydziału Zdrowia, Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kozienicach pan Janusz Patkowski oraz przedstawicielka Rady Rodziców pani Izabela Łuczyńska. Pani Burmistrz Małgorzata Bebelska odczytała listy gratulacyjne oraz wręczyła nagrody rzeczowe dla najlepszych tegorocznych maturzystów: Artura Marszałka, Michała Kuźmińskiego, Mileny Chmielewskiej. Pani dyrektor naszego liceum poinformowała, że Michał Kuźmiński został finalistą konkursu "matura na 100%" organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, oznacza to, że należy do grona osób, które najlepiej w Polsce zdały maturę.

Czytaj więcej...

 

Matura 2015

 Nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach mogą się cieszyć z wyników egzaminów maturalnych swoich uczniów, gdyż z roku na rok są one coraz wyższe. Obowiązkowe egzaminy w części ustnej z języka polskiego i wybranego języka obcego nowożytnego zdali wszyscy. Obowiązkowe egzaminy pisemne z języka polskiego także zdali w 100%.  Nie ma żadnego ucznia, który nie zdał więcej niż jednego egzaminu. Do egzaminów maturalnych w maju 2015 r. przystąpiło 109 tegorocznych absolwentów oraz 21 absolwentów z lat ubiegłych w celu podwyższenia wyniku (otrzymano 6 aneksów).

Czytaj więcej...

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

    26 czerwca o godzinie 9:00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015 w naszym liceum. Punktualnie o godzinie 9:00 pani dyrektor Ewa Malec powitała zebranych w sali gimnastycznej.

Czytaj więcej...

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015

Zakończenie roku szkolnego odbędzie się 26 czerwca 2015r. o godzinie 9:00 w budynku I LO.

Więcej artykułów…

 1. MICHAŁ KUŹMIŃSKI FINALISTĄ III MAZOWIECKIEJ OLIMPIADY POLIGLOTÓW
 2. Odbiór świadectw maturalnych
 3. HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016
 4. Bezpieczne przebywanie na akwenach śródlądowych i uprawianie sportów wodnych
 5. Nie daj się sprzedać - pracuj bezpiecznie za granicą!
 6. Uczniowie naszej szkoły w konkursie historycznym
 7. ETwinning - Współpraca Międzynarodowa
 8. Wyniki wyborów na Rzecznika Praw Ucznia w naszej szkole
 9. Kolejny sukces Piotra Tasaka
 10. Laureat Konkursu z Języka Angielskiego
 11. Finał konkursu biologiczno – chemicznego dla uczniów szkół gimnazjalnych rozstrzygnięty
 12. IV Zespołowy Konkurs Matematyczny dla gimnazjalistów
 13. Biolodzy I LO na ścieżkach Puszczy Kozienickiej
 14. Wiarygodna Szkoła 2015
 15. UWAGA MATURZYŚCI!
 16. Sprawozdanie z obrad XXI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży
 17. Wywiadówki i dzień otwarty czerwiec 2015
 18. Aktywiści z I Liceum Ogólnokształcącego w Kozienicach w szeregach Amnesty International
 19. Konkurs wiedzy z biologii i chemii dla uczniów gimnazjum
 20. Wyróżnienie dla Aleksandry Bernaś
 21. Informacja dla maturzystów 2015
 22. Brązowi medaliści etapu wojewódzkiego XXIII Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża
 23. Wizyta licealistów w programie "Tomasz Lis na żywo"
 24. Sukces licealistów w XXIII Mistrzostwach Pierwszej Pomocy
 25. PIOTR TASAK FINALISTĄ XLV OLIMPIADY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO
 26. Zakończenie roku szkolnego klas III
 27. Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 28. Michał Kuźmiński w finale III Mazowieckiej Olimpiady Poligotów
 29. Goście z Politechniki Warszawskiej
 30. III miejsce w Konkursie Wiedzy Językowej