Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 


Szanowni Absolwenci informujemy, iż do końca czerwca wpłynęło 257 zgłoszeń na Bal Stulecia.
W odpowiedzi na Państwa prośby przedłużamy termin zgłoszeń do 15 sierpnia 2018r.
ZAPRASZAMY!

Z ŻYCIA SZKOŁY

Stypendium Fundacji Efekt Motyla

Fundacja Efekt Motyla otwiera nabór wniosków o stypendium na rok szkolny 2016/2017. Stypendium ma charakter naukowo – socjalny, a więc jest przeznaczone dla osób najbardziej uzdolnionych i znajdujących się jednocześnie w trudnej sytuacji materialnej.
Wszystkich uczniów VII klasy szkoły podstawowej, II i III klas gimnazjum oraz i szkół średnich mieszkających na terenach wiejskich Fundacja zachęca do zapoznania się z programem stypendialnym. Stypendium ma charakter naukowo – socjalny, a więc jest przeznaczone dla osób najbardziej uzdolnionych i znajdujących się jednocześnie w trudnej sytuacji materialnej.

Czytaj więcej...

stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych


Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

22 czerwca 2018 r.

rozpocznie nabór wniosków do projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka” na rok szkolny 2018/2019.

Czytaj więcej...

SZKOLNI LIDERZY PROFILAKTYKI – podsumowanie projektu

Już po raz drugi nasze liceum włączyło się do projektu pod nazwą „Szkolni Liderzy Profilaktyki” realizowanym we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kozienicach i zgodnym ze szkolnym Programem Wychowawczo - Profilaktycznym.
Założeniem przedsięwzięcia było angażowanie społeczności szkolnej do działań z obszaru szeroko rozumianej profilaktyki. Każdy miesiąc miał swój temat przewodni i wymagał od wybranej grupy uczniów tzw. Liderów jego realizacji.

Czytaj więcej...

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22 czerwca o godzinie 9:00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w naszym liceum. Punktualnie o godzinie 9:00 pani dyrektor Ewa Malec powitała zebranych w sali gimnastycznej.

Czytaj więcej...

Bezpieczna kąpiel-bezpieczne wakacje

Takie hasło nosiła dzisiejsza akcja zorganizowana przez Wojewódzką Komendę Policji, podczas której również Szkolna Grupa Medyczna mogła zaprezentować swoje umiejętności.

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

 1. Wycieczka do Chorwacji 01.06-10.06.2018 r.
 2. Szkolna Grupa Medyczna uczy ratować dzieci i dorosłych- Festyn Rodzinny w Świerżach Górnych
 3. Wyróżniona uczennica I LO Weronika Jakubowska w Brukseli
 4. Mistrzostwa SUDOKU dla szkół podstawowych
 5. Warsztaty matematyczne w Klubie Młodego Odkrywcy
 6. Laureaci Konkursu Fizyczno - Informatycznego
 7. Kwesta na rzecz domowego hospicjum
 8. Szkolna Grupa Medyczna w czołówce najlepszych drużyn na Mazowszu
 9. Uczniowie naszego liceum na zajęciach w Wyższej Szkole Rehabilitacji
 10. Laureaci konkursu ,,Historia Multimedialnie"
 11. Wielki sukces Patrycji Wołos
 12. Europejski Uniwersytet Latający w liceum
 13. Dzień Bezpieczeństwa w WSH
 14. Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych
 15. Akcja ,,Rozbiegane Kozienice" z udziałem uczniów I LO w Kozienicach
 16. Szkolna Grupa Medyczna najlepsza w powiecie kozienickim
 17. Zapraszamy na jubileusz 100- lecia szkoły
 18. Uroczyste pożegnanie klas maturalnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach
 19. Święto Konstytucji w naszej szkole
 20. Szkolna Grupa Medyczna ratuje i uczy ratować w Publicznej Szkole Podstawowej w Świerżach Górnych i podczas Dni Wody 2018
 21. WOLONTARIUSZKI W PRZEDSZKOLU
 22. Szkolny Klub Sportowy I LO – Unia Sport program SKS 2018
 23. Zaproszenie na ostatnie zajęcia do Klubu Młodego Odkrywcy
 24. KLASA IIA NA SPECJALNEJ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ
 25. Warsztaty chemiczne i prelekcja pt. ,,Zdrowa żywność” w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Kozienicach.
 26. Dzień Otwarty w liceum
 27. Warsztaty biologiczne Klubu Młodego Odkrywcy 21.04.2018
 28. Liderzy Profilaktyki znowu w akcji
 29. Zapraszamy Gimnazjalistów
 30. Licealiści uczcili 75 rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim