Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Certyfikat
"Mamy Prawa"

 Działalność na rzecz
społeczności lokalnej

Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
 

Z ŻYCIA SZKOŁY

Wybory samorządowe w I Liceum


Obywatelki! Obywatele!
 
6 listopada 2014 roku odbędą się wybory
do Samorządu Uczniowskiego I Liceum imienia Stefana Czarnieckiego w Kozienicach.
 
Kandydatów na prominentne stanowiska prosimy
o stawienia się wraz z rekomendacją wychowawcy 31 października na długiej przerwie
w sekretariacie Szkolnej Komisji Wyborczej
                                                                    (sala 16).
 
Kampania wyborcza rozpocznie się 3 listopada
i zostanie zakończona 6 listopada ciszą wyborczą.
 
Przejęcie władzy przez nowy samorząd
- 7 listopada -
 
Zachęcamy do wzięcia czynnego udziału
w wyborach!!
 
 
                                                                          Samorząd Uczniowski

 

Wolontariusze z I Liceum

Pierwsza akcja naszego wolontariatu w nowym roku szkolnym.

 

12 października 2014r. w Dniu Papieskim, wolontariusze z I Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w akcji zorganizowanej przez fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, jako żywy pomnik Św. Janowi Pawłowi II. Wolontariusze z naszej szkoły przeprowadzili kwestę przed Kościołem Św. Krzyża. Pieniądze z kwesty zostaną przeznaczone na stypendia dla ubogiej lecz zdolnej młodzieży. Nad kwestą czuwał jeden z opiekunów naszego szkolnego wolontariatu, ks. Tomasz Pastuszka.

 

Warsztaty prawnicze

w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Czarnieckiego w Kozienicach

 

Dnia 24.10. 2014r. uczniowie klas II i III, realizujący przedmiot wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym, brali udział w 4 – godzinnych warsztatach prawniczych, zorganizowanych w ramach projektu
„Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” , pod patronatem Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości, współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków krajowych. Cel zajęć to upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat funkcjonowania instytucji prawa, a także wzrost ich świadomości odnośnie praw i obowiązków ofiar
i świadków przestępstw.

Czytaj więcej...

Dzwonek zakończył wakacje

Uroczystości w liceum tradycyjnie zostały rozpoczęte od wniesienia sztandaru szkoły oraz odśpiewania hymnu Polski. Następnie głos przejęła dyrektor szkoły – Ewa Malec, która rozpoczęła wystąpienie od słów otuchy i życzeń wytrwałości w rozwijaniu pasji, zainteresowań oraz dążeniu do celów, jakie stawiać sobie będą uczniowie w rozpoczynającym się nowym roku szkolnym. Następnie przyszedł czas na pierwszoklasistów, którzy w murach nowej szkoły zostali powitani wielkimi brawami.

 

Czytaj więcej...

Święto Nauczycieli w I Liceum Ogólnokształcącym

„Cokolwiek umysł może sobie wyobrazić, jest w stanie to osiągnąć”
 Napoleon Hill.

 

    Takie hasło przewodnie towarzyszyło obchodom Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole, które odbyło się 10 października 2014 r. W tym samym dniu miało także miejsce uroczyste ślubowanie klas pierwszych, których przedstawiciele złożyli przysięgę na sztandar szkoły, stając się tym samym pełnoprawnymi przedstawicielami społeczności licealnej.

Czytaj więcej...