Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Akademia z okazji 222 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu 26 kwietnia 2013 roku w liceum odbyła się uroczysta Akademia z okazji 222 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie z klasy I c oraz I d zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod kierunkiem nauczycieli, Sylwii Milczarczyk, Beaty Smykiewicz- Różyckiej oraz Piotra Konopki.