Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice              
100 lat
szkoły
    Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
       
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

PRZEWODNICZĄCY

 • Marcin Tasak

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

 • Damian Jasek

SEKRETARZ

 • Mateusz Czerski

SEKCJA ARTYSTYCZNA:

 • Marta Kusal
 • Weronika Giza
 • Emilia Świerczyńska
 • Daria Traczyk
 • Olga Gregorczyk
 • Olga Łukasiewicz
 • Wiktoria Rębalska
 • Ksymena Maciąg
 • Katarzyna Krześniak
 • Natalia Tofil-Kaszewiak
 • Magda Witkowska
 • Sandra Wałęka
 • Kinga Jaśkiewicz
 • Zuzanna Szwankowska

SEKCJA LOGISTYCZNA:

 • Bartłomiej Matracki
 • Aleksandra Bernaś
 • Paulina Kęska
 • Patryk Gryszko
 • Dominik Kolek
 • Wiktoria Rębalska
 • Mateusz Strzelczyk
 • Monika Sochaj
 • Julia Luśtyk

SEKCJA GOSPODARCZA:

 • Dominika Pońska
 • Aleksandra Kania
 • Ksymena Maciąg
 • Sandra Bernaś
 • Dominika Pyrka
 • Dominika Stefanek

SEKCJA INFORMATYCZNA:

 • Jakub Cieślak
 • Dawid Nowakowski
 • Justyna Zawada
 • Emil Cichecki
 • Wiktor Wielgomas

SEKCJA TECHNICZNA:

 • Damian Deryngowski
 • Hubert Smolarczyk
 • Emil Cichecki
 • Marcel Walos

SEKCJA PORZĄDKOWA:

 • Jakub Balcerek
 • Ida Krawczyk
 • Patrycja Zwolska

FOTOGRAF SAMORZĄDU:

 • Karolina Musiał
 • Ewelina Kopińska

SZCZĘŚLIWE NUMERKI:

 • Karolina Musiał

OPIEKUNOWIE:

 • Beata Smykiewicz-Różycka
 • Sylwia Milczarczyk


 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 1. Organizacja kiermaszu używanych podręczników,
 2. Sporządzenie harmonogramu zdjęć klasowych, rozprowadzenie zdjęć wśród uczniów,
 3. Współorganizowanie Festiwalu Młodych Talentów SanLOremo,
 4. Przystąpienie do projektu „XXII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży”,
 5. Współorganizowanie uroczystości pożegnalnej uczniów klas III,
 6. Wspieranie finansowe i rzeczowe potrzebujących (domów dziecka, osób chorych, ofiar wypadków),
 7. Dokumentowanie imprez szkolnych,
 8. Promowanie szkoły,
 9. Udział w konkursach ogłaszanych przez organizacje pozarządowe,
 10. Współtworzenie szkolnej strony internetowej,
 11. Reagowanie na wszelkie sugestie społeczności szkolnej :)


KOMPETENCJE:

 

 • Samorządu Klasowego:
 1. reprezentuje klasę na zewnątrz,
 2. organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie),
 3. wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,
 4. organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.
 • Rady Samorządu Uczniowskiego, złożonej z Przewodniczących Samorządów Klasowych:
 1. uchwala Regulamin SU,
 2. podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,
 3. podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,
 4. ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny,
 5. opiniuje wybór opiekuna SU.
 • Zarządu Samorządu Uczniowskiego:
 1. wykonuje uchwały Rady SU,
 2. dokonuje wyboru opiekuna SU,
 3. czuwa nad terminową realizacją planu pracy,
 4. pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,
 5. rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,
 6. występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły i Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji,
 7. wydaje gazetkę szkolną.
 • Przewodniczącego Szkoły:
 1. kieruje pracą Zarządu Samorządu uczniowskiego,
 2. reprezentuje Zarząd przed organami szkoły,
 3. reprezentuje szkołę na uroczystościach i imprezach pozaszkolnych,
 4. zwołuje posiedzenia Zarządu i Rady Samorządu Uczniowskiego,
 5. odpowiada za realizację uchwał SU. 

Powyższe informacje pochodzą ze STATUTU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W KOZIENICACH
 (punkt IV paragraf  § 16)