Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

PRZEWODNICZĄCY

 • Marcin Tasak

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

 • Damian Jasek

SEKRETARZ

 • Mateusz Czerski

SEKCJA ARTYSTYCZNA:

 • Marta Kusal
 • Weronika Giza
 • Emilia Świerczyńska
 • Daria Traczyk
 • Olga Gregorczyk
 • Olga Łukasiewicz
 • Wiktoria Rębalska
 • Ksymena Maciąg
 • Katarzyna Krześniak
 • Natalia Tofil-Kaszewiak
 • Magda Witkowska
 • Sandra Wałęka
 • Kinga Jaśkiewicz
 • Zuzanna Szwankowska

SEKCJA LOGISTYCZNA:

 • Bartłomiej Matracki
 • Aleksandra Bernaś
 • Paulina Kęska
 • Patryk Gryszko
 • Dominik Kolek
 • Wiktoria Rębalska
 • Mateusz Strzelczyk
 • Monika Sochaj
 • Julia Luśtyk

SEKCJA GOSPODARCZA:

 • Dominika Pońska
 • Aleksandra Kania
 • Ksymena Maciąg
 • Sandra Bernaś
 • Dominika Pyrka
 • Dominika Stefanek

SEKCJA INFORMATYCZNA:

 • Jakub Cieślak
 • Dawid Nowakowski
 • Justyna Zawada
 • Emil Cichecki
 • Wiktor Wielgomas

SEKCJA TECHNICZNA:

 • Hubert Smolarczyk
 • Emil Cichecki
 • Marcel Walos

SEKCJA PORZĄDKOWA:

 • Jakub Balcerek
 • Ida Krawczyk
 • Patrycja Zwolska

FOTOGRAF SAMORZĄDU:

 • Karolina Musiał
 • Ewelina Kopińska

SZCZĘŚLIWE NUMERKI:

 • Karolina Musiał

OPIEKUNOWIE:

 • Beata Smykiewicz-Różycka
 • Sylwia Milczarczyk


 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 1. Organizacja kiermaszu używanych podręczników,
 2. Sporządzenie harmonogramu zdjęć klasowych, rozprowadzenie zdjęć wśród uczniów,
 3. Współorganizowanie Festiwalu Młodych Talentów SanLOremo,
 4. Przystąpienie do projektu „XXII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży”,
 5. Współorganizowanie uroczystości pożegnalnej uczniów klas III,
 6. Wspieranie finansowe i rzeczowe potrzebujących (domów dziecka, osób chorych, ofiar wypadków),
 7. Dokumentowanie imprez szkolnych,
 8. Promowanie szkoły,
 9. Udział w konkursach ogłaszanych przez organizacje pozarządowe,
 10. Współtworzenie szkolnej strony internetowej,
 11. Reagowanie na wszelkie sugestie społeczności szkolnej :)


KOMPETENCJE:

 

 • Samorządu Klasowego:
 1. reprezentuje klasę na zewnątrz,
 2. organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie),
 3. wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,
 4. organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy.
 • Rady Samorządu Uczniowskiego, złożonej z Przewodniczących Samorządów Klasowych:
 1. uchwala Regulamin SU,
 2. podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie,
 3. podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU,
 4. ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny,
 5. opiniuje wybór opiekuna SU.
 • Zarządu Samorządu Uczniowskiego:
 1. wykonuje uchwały Rady SU,
 2. dokonuje wyboru opiekuna SU,
 3. czuwa nad terminową realizacją planu pracy,
 4. pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,
 5. rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów,
 6. występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły i Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji,
 7. wydaje gazetkę szkolną.
 • Przewodniczącego Szkoły:
 1. kieruje pracą Zarządu Samorządu uczniowskiego,
 2. reprezentuje Zarząd przed organami szkoły,
 3. reprezentuje szkołę na uroczystościach i imprezach pozaszkolnych,
 4. zwołuje posiedzenia Zarządu i Rady Samorządu Uczniowskiego,
 5. odpowiada za realizację uchwał SU. 

Powyższe informacje pochodzą ze STATUTU I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W KOZIENICACH
 (punkt IV paragraf  § 16)