Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Szkolenie Grupy Medycznej

Jednym z profili działalności Szkolnej Grupy Medycznej jest ciągła edukacja z zakresu pierwszej pomocy i szeroko pojętego ratownictwa.
Nie tylko ratujemy i uczymy ratować, ale także sami się szkolimy i poszerzamy swoją wiedzę.
16 marca 2018 r. w Mediatece CKE nabywaliśmy nowe umiejętności pod kierunkiem ratownika medycznego p. Sławomira Sztybra. Oprócz podstawowego szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, omówiliśmy i przećwiczyliśmy również postępowanie w sytuacjach utraty zdrowia i życia np. niedrożność dróg oddechowych, ostra reakcja alergiczna, zaburzenia rytmu serca, obrzęk płuc, wstrząs itp.
Wykonywaliśmy resuscytację krążeniowo - oddechową w przypadku osoby dorosłej, dziecka, noworodka oraz kobiety ciężarnej.
Na koniec szkolenia otrzymaliśmy certyfikaty potwierdzające nasze nabyte umiejętności.
Szkolną Grupę Medyczną tworzą uczniowie naszej szkoły, a opiekunem grupy jest p.Edyta Tarczyńska.