Grupa Medyczna w PSP Nr 1 w Kozienicach

W dniu 15 maja 2017 r. Grupa Medyczna działająca w naszym liceum przeprowadziła szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozienicach.Celem warsztatów było oswojenie małych słuchaczy z ideą pomagania oraz nabycie przez nich praktycznych umiejętności na temat tego jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz jakie czynności należy podjąć udzielając pomocy poszkodowanym z różnymi urazami. 
Dzieci działają instynktownie: są otwarte i bezpośrednie - nie wykazują blokady i nie odczuwają strachu. Z tego powodu należy już od najmłodszych lat instruować je, jak trzeba zachować się w sytuacji, gdy ktoś potrzebuje naszej pomocy.

Wszyscy z zainteresowaniem słuchali wskazówek uczniów z grupy medycznej dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia życia. Najbardziej interesująca była cześć pokazu, w której dzieci same mogły wziąć udział. Ćwiczyli m.in. układanie poszkodowanej osoby w pozycji bocznej bezpiecznej oraz  przykrywali kocem. Mali ratownicy wzywali pomoc przez samodzielne wybieranie numeru alarmowego i udzielali wyczerpujących informacji na temat zdarzenia. Duże wrażenie na dzieciach zrobił fantom na którym uczyły się wykonywania sztucznego oddychania i masażu serca. 

Warsztaty miały na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych. Coraz częstsze doniesienia z kraju pokazują, że dzieci znakomicie radzą sobie w sytuacjach, w których nierzadko dorośli maja problem! 

Oczywiście kurs nie zrobi z dzieci profesjonalnych ratowników, ale nauczy radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Bardzo ważne jest wprowadzenie tematyki pierwszej pomocy i oswajanie z nią dzieci, bowiem kiedy dorosną, nie będą się bały pomagać innym.

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny, a Grupa Medyczna sprawiła, że każdy mały uczestnik chętnie brał udział w zajęciach. Na zakończenie dzieci otrzymały dyplom ukończenia Kursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.