Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Warsztaty PCK

W dniu 9 maja 2017r. uczniowie naszej szkoły zaprezentowali swoje umiejętności podczas warsztatów PCK odbywających się w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Kozienicach.
Odbiorcami byli uczniowie klas 4-6 z 13 placówek oświatowych powiatu kozienickiego.Ciekawe doświadczenia chemiczne,prelekcje na temat zdrowego odżywiania,wykrywanie składników żywności w produktach spożywczych oraz promowanie zdrowego stylu życia przez taniec przedstawili: Kamil Wojdyr uczeń klasy IIIc, Olga Sochaj,Zosia Kudła,Paulina Kowalczyk,Michelle Ingalis,Wiola Płaza i Ola Mazur uczennice klasy Ia.Opiekunem uczniów była p.Edyta Tarczyńska.
Więcej informacji o przebiegu warsztatów na stronie Kroniki Kozienickiej: " Warsztaty PCK w Kozienicach".


https://www.youtube.com/watch?v=YNW_jzQJ1QE