Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Ratujemy i uczymy ratować

W pierwszym kwartale 2017 roku nasza Szkolna Drużyna Medyczna przeprowadziła cykl prelekcji i pokazów z pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów z :
1.Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach
2.Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisko
3. Publicznego Gimnazjum im. Armii Krajowej w Sieciechowie
4. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie
5. Publicznej Szkoły Podstawowej w Augustowie


Wykłady i szkolenia praktyczne obejmowały :
zabezpieczenie miejsca wypadku,
prawidłowe wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
postępowanie podczas krwotoku wewnętrznego, zwichnięcia, złamania, omdlenia, padaczki,
udaru, zawału, zadławienia, poparzenia termicznego i chemicznego, ukąszenia, porażenia prądem,
stosowanie pozycji bocznej ustalonej ( bezpiecznej ) i przeciwwstrząsowej.

Szkolną Grupę Medyczną tworzą uczniowie naszej szkoły, którzy chętnie dzielą się nabytą wiedzą podczas wspólnych treningów i uczestnictwie w szkoleniach z pierwszej pomocy przedmedycznej organizowanych przez Zarząd PCK, Ratownictwo Medyczne i Państwową Straż Pożarną( Certyfikaty Ukończenia Kursu Pierwszej Pomocy ).
Mimo, iż grozi nam odpowiedzialność karna za nie udzielnie pomocy (art. 162 kk i 93 kw), to ratowanie czyjegoś życia nie przychodzi nam zbyt łatwo. Często pojawia się niepewność, że nie potrafimy, że zrobimy krzywdę poszkodowanemu, że zagrozimy sobie. W takich chwilach ważne jest zrobienie czegokolwiek, drobne czynności mogą uratować życie. Pamiętaj o tym i przełam barierę strachu. Pomagaj, naprawdę warto.
Cieszymy się, że dzięki nam większa grupa osób nabyła niezbędną wiedzę do udzielania pierwszej pomocy.
Skład Grupy Medycznej:
Karolina Kurek
Kamil Wojdyr
Aleksandra Kania
Karolina Musiał
Zuzanna Wolszczak
Olga Łukasiewicz
Dominika Pyrka
Marcin Tasak
Patrycja Zapora
Julia Urbaniak
Michelle Ingalis
Paulina Kowalczyk
Zuzanna Radziejewska
Wiola Płaza
Dawid Dudek
Adam Różański
Opiekunem Grupy Medycznej jest p. Edyta Stajniak
Dyrekcji i nauczycielom z wyżej wymienionych szkół serdecznie dziękujemy na miłe przyjęcie i życzliwość, a uczniom za zaangażowanie i fajną współpracę podczas szkolenia.