Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Ogólnopolski Głos Profilaktyki

Dnia 1 czerwca 2016 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji „Ogólnopolski Głos Profilaktyki” organizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Kozienicach oraz Publiczne Gimnazjum im. bp. J. Chrapka w Świerżach Górnych. Celem przedsięwzięcia było edukowanie młodzieży oraz dorosłych w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej oraz promocja innowacyjnych działań profilaktycznych.

Wolontariuszki z naszej szkoły pod opieką p. Renaty Kowalskiej odegrały scenkę pt. „Nie daj się zmanipulować”. Miała ona za zadanie  przestrzec młodzież przed uleganiem różnym wpływom i manipulacji osób wykorzystujących w celach komercyjnych. 
Trzy uczennice pod opieką p. Sylwii Milczarczyk przygotowały występ muzyczny. Piosenki przez nie wybrane dotyczyły tego, by pielęgnować swoje życie w sposób szczególny i mądry, bo nigdy nie wiadomo ile będzie nam dane przeżyć.
Na szczególne uznanie zasługują uczniowie ze Szkolnej Grupy Przedmedycznej pod opieką p. Edyty Stajniak. Czuwali oni przez czas trwania imprezy w pełnej gotowości służąc kilkukrotnie pierwszą pomocą.