Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Grupa Medyczna w Publicznym Przedszkolu Nr 6 w Świerżach Górnych

19 kwietnia 2016 r. Grupa Medyczna z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego gościła w Publicznym Przedszkolu Nr 6 w Świerżach Górnych.

Celem spotkania było przeprowadzenie warsztatów i prelekcje na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Dużo emocji towarzyszyło dzieciom przy ćwiczeniach na fantomie oraz odgrywanie krótkich scenek z zakresu wzywania pogotowia, rozmowy z dyspozytorem, sprawdzania przytomności, opatrywania lekkich ran, postępowania przy krwotoku i zadławieniu.

Poprzez zorganizowanie takiego spotkania zaszczepiona zostaje w dzieciach chęć niesienia pomocy już od najmłodszych lat.