Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Pokazy ratownictwa medycznego w Publicznym Przedszkolu "Pod Topolą " w Kozienicach

" Nawet mały człowiek potrafi uratować komuś życie"
17 marca 2016r. Grupa Medyczna z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego gościła w Publicznym Przedszkolu "Pod Topolą". Celem spotkania było przeprowadzenie warsztatów i prelekcje dla przedszkolaków na temat udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Był to dzień pełen wrażeń, przedszkolaki poznały podstawowe zasady bezpiecznego przebywania w domu i na ulicach miasta. Dowiedziały się co należy zrobić podczas sytuacji zagrażającej życiu. Ćwiczyły na fantomie resuscytację krążeniowo-oddechową, postępowanie przy omdleniu lub krwotoku, a także ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej.
Poprzez zorganizowanie takiego spotkania zaszczepiona zostaje w dzieciach chęć niesienia pomocy już od najmłodszych lat. Nawet mały człowiek potrafi uratować komuś życie.