WARSZTATY I PRELEKCJE GRUPY MEDYCZNEJ W GIMNAZJUM NR 1 IM.JANA PAWŁA II W KOZIENICACH

26 lutego 2016 r. Grupa Medyczna z I Liceum Ogólnokształcącego im.Stefana Czarnieckiego pod opieką p.Edyty Stajniak zaprezentowała swoje umiejętności z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej uczniom z Gimnazjum Nr 1 im.Jana Pawła II w Kozienicach.
Wizyta miała na celu przybliżyć słuchaczom pojęcia: pierwsza pomoc, ratowanie życia ludzkiego, zapewnienie własnego bezpieczeństwa oraz przełamanie bariery strachu przed podjęciem akcji resuscytacyjnej. Warsztaty rozpoczęły się inscenizacją dwóch różnych przypadków medycznych. W pierwszej inscenizacji gimnazjaliści mogli zaobserwować resuscytację krążeniowo - oddechową( RKO ), złamanie ręki, krwotok z nosa, drugi zaś obrazował padaczkę, zadławienie i omdlenie.
Każda czynność została pokazana i  omówiona bardzo dokładnie.
Gimnazjaliści wykazali się dużym zaangażowaniem, ćwiczyli i czynnie słuchali udzielanych rad. Chętnie zadawali pytania starszym i doświadczonym kolegom.
Z warsztatów medycznych zapewne zapamiętają, że udzielenie pierwszej  pomocy osobie potrzebującej jest obowiązkiem każdego z nas i dzięki ćwiczeniom nie muszą już się tego bać.