Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

WARSZTATY I PRELEKCJE GRUPY MEDYCZNEJ W GIMNAZJUM NR 1 IM.JANA PAWŁA II W KOZIENICACH

26 lutego 2016 r. Grupa Medyczna z I Liceum Ogólnokształcącego im.Stefana Czarnieckiego pod opieką p.Edyty Stajniak zaprezentowała swoje umiejętności z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej uczniom z Gimnazjum Nr 1 im.Jana Pawła II w Kozienicach.
Wizyta miała na celu przybliżyć słuchaczom pojęcia: pierwsza pomoc, ratowanie życia ludzkiego, zapewnienie własnego bezpieczeństwa oraz przełamanie bariery strachu przed podjęciem akcji resuscytacyjnej. Warsztaty rozpoczęły się inscenizacją dwóch różnych przypadków medycznych. W pierwszej inscenizacji gimnazjaliści mogli zaobserwować resuscytację krążeniowo - oddechową( RKO ), złamanie ręki, krwotok z nosa, drugi zaś obrazował padaczkę, zadławienie i omdlenie.
Każda czynność została pokazana i  omówiona bardzo dokładnie.
Gimnazjaliści wykazali się dużym zaangażowaniem, ćwiczyli i czynnie słuchali udzielanych rad. Chętnie zadawali pytania starszym i doświadczonym kolegom.
Z warsztatów medycznych zapewne zapamiętają, że udzielenie pierwszej  pomocy osobie potrzebującej jest obowiązkiem każdego z nas i dzięki ćwiczeniom nie muszą już się tego bać.