Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Wigilia miejska

Zgodnie z obowiązującą od kilku lat tradycją, w naszym mieście – Kozienicach dnia 12 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie wigilijne. Władze miasta zaprosiły wszystkich zainteresowanych pod krytą pływalnię „Delfin” od godz. 16 do 19. Wśród chętnych nie zabrakło przedstawicieli I Liceum Ogólnokształcącego w Kozienicach, a mianowicie wolontariuszy z Grupy Medycznej. Pojawili się oni w oryginalnych strojach ratowniczych oraz zaopatrzeni w apteczkę lekarską. Ich obecność była niezwykle ważna – do zadań wolontariuszy należało udzielenie pierwszej pomocy na wypadek konieczności interwencji medycznej. Warto dodać, że uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni na spotkanie przez Urząd Miasta i Gminy Kozienice. Nie ulega wątpliwości, że nasi rówieśnicy poradzili sobie ze swoimi obowiązkami i spisali się na medal.