Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Kozienicka Grupa Ratownictwa Medycznego

Grupa Medyczna powstała z inicjatywy uczniów I Liceum Ogólnokształcącego i działa od czerwca 2013 roku, będąc wspierana przez Kozienicki Oddział PCK.
Grupa ma na swoim koncie zdobycie I miejsca w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy oraz III miejsca i nagrodę za najlepiej przeprowadzoną resuscytację w Okręgowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy.
Do zakresu działań Grupy należą: zabezpieczanie i wsparcie przedmedyczne imprez lokalnych oraz udzielanie prelekcji i pokazów z zakresu pierwszej pomocy, w celu propagowania zasad ratowania życia i zdrowia oraz rozwijania świadomości i odpowiedzialności wśród obywateli.