Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Działalność na rzecz społeczności lokalnej

I Liceum Ogólnokształcące w Kozienicach od wielu lat współpracuje z instytucjami działającymi na terenie miasta – Starostwem  Powiatowym w Kozienicach, Urzędem Miejskim, Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski”, Domem Kultury im. Bogusława Klimczuka, Muzeum Regionalnym im. prof. Tomasza Mikockiego, Kozienickim Centrum Rekreacji i Sportu, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Komendą Powiatową Policji oraz innymi instytucjami działającymi na terenie naszego miasta. Dyrektor I LO im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach – pani Ewa Malec jako wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Kozienicach propaguje ideę samorządności, przekładając ją na aktywną działalność Samorządu Uczniowskiego w naszym liceum. Szczególną wagę przykłada do rozwoju postaw obywatelskich i kształtowania idei samorządności  wśród społeczności uczniowskiej naszej szkoły.