Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

W dniu 14 marca 2018 roku zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Rehabilitacji w Warszawie, a I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach.

Porozumienie z Wyższą Szkołą Rehabilitacji w Warszawie daje nowe możliwości zajęć dla uczniów naszego liceum ze studentami w zakresie:

- Ratownictwa Medycznego

- Fizjoterapii 

- Dietetyki 

- Psychologii Medycznej

 

Władze uczelni zadeklarowały w szczególności:

-  Działania na rzecz młodzieży szkolnej służącej  poszerzaniu  wiedzy, pogłębianiu zainteresowań oraz ułatwieniu świadomego dokonywania wyboru dalszego kierunku kształcenia;

- Prezentacji bazy naukowo-badawczej uczelni połączoną z ćwiczeniami z zakresu pierwszej pomocy, fizjoterapii i promocji zdrowia;

- Zaprezentowania swojej oferty na spotkaniu z młodzieżą w I Liceum Ogólnokształącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach;

- Przeprowadzenia z młodzieżą warsztatów z pierwszej pomocy, dietetyki, masażu, fizjoterapii,  psychologii i promocji zdrowego stylu życia;

- Przeprowadzania wykładów gościnnych dla uczniów Szkoły;

- Organizacji  Dni Otwartych i wizyt w Uczelni połączonych ze zwiedzaniem uczelni;

- Spotkania z wykładowcami uczelni;

- Uczestnictwo młodzieży w wykładach i ćwiczeniach na uczelni;

- Zapoznanie uczniów z pracą ratownika medycznego.

Centrum Szkoleń Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie będzie mogło organizować szkolenia dla uczniów odbywające się na terenie uczelni, a także w naszej szkole, zakończone uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji i zaświadczeń. 

Zapraszamy wszystkich uczniów do kształcenia się w naszej szkole w klasie medyczno-przyrodniczej.