Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Ogólnopolski Program Upowszechniania Praw Uczniów i Nauczycieli

Fundacja Mamy Prawa zaprasza młodzież i pracowników szkoły do przystąpienia do Ogólnopolskiego Programu Upowszechniania Praw Uczniów i Nauczycieli, którego celem jest propagowanie znajomości praw przysługujących uczniom i nauczycielom. Do programu można przystąpić rejestrując się w serwisie internetowym www.mamyprawa.pl dedykowanym uczniom i nauczycielom. Obu tym grupom udostępniane są bezpłatnie obszerne materiały edukacyjne w postaci: e-booków do pobrania, szkoleń e-learningowych oraz testów sprawdzających. Edukacja w systemie odbywa się etapowo. Użytkownik najpierw zapoznaje się z e-bookiem, następnie pogłębia wiedzę na szkoleniu e-learningowym, a na końcu rozwiązuje test, którego zaliczenie uprawnia do otrzymania dyplomu.

Patronat nad serwisem objęli między innymi Minister Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik Praw Obywatelskich.