Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Stypendia dla maturzystów

Stypendia dla maturzystów

V edycja programu stypendialnego Indeks Start2Star

 

Ruszyła V edycja projektu Indeks Start2Star!!!
Indeks Start2star to nowatorski program stypendialny, obejmujący cały, nawet pięcioletni okres studiów, którego celem jest pomoc zdolnym, ale niezamożnym maturzystom. Podstawą ubiegania się o stypendium jest zarejestrowanie się i wypełnienie formularza w terminie do 16 maja 2012 roku.   

          
W programie mogą uczestniczyć osoby:
których miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekroczył w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych 1000 zł netto oraz średnia ocen wynosi powyżej 4,0 w przedostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej,
- które wykażą się aktywnością społeczną i przedsiębiorczą
.
Stypendium przyznawane jest na cały  regulaminowy okres studiów po spełnieniu odpowiednich warunków i wypłacane w okresach miesięcznych. Kwota stypendium przyznana na podstawie uchwały Kapituły  wynosi 1.300,00 zł miesięcznie brutto
Podstawą ubiegania się o stypendium w ramach I etapu rekrutacji jest zarejestrowanie się i wypełnienie formularza na stronie internetowej Fundacjiwww.paga.org.pl/projekty/indeks_start2star w terminie do 16 maja 2012 roku.
II etap rekrutacji odbywa się w maju i składa się z przesłuchania  przed Komisją Stypendialną w Warszawie. O miejscu i terminie II etapu rekrutacji osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione za pośrednictwem poczty elektronicznej. Fundacja refunduje dojazd kandydatów na rozmowy.

 

Przed przystąpieniem do aplikacji prosimy  o zapoznanie się z informacjami na stronie Fundacji www.fundacjajlc.pl/start2star oraz pod numerem tel. 022 537 73 31.


Kozienice, dn. 07.03.2012r.