Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Debata Samorządowa

DEBATA SAMORZĄDOWA 

Dnia 03.04.2012r. o godzinie 8:30 w sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach odbyła się debata pt. "Szkolna trójka: Samorząd Uczniowski, Rzecznik Praw Ucznia, Rada Rodziców, czyli jak działać skutecznie?" samorządowa zorganizowana przez Samorząd Uczniowski wyżej wymienionej szkoły.

W debacie udział wzięli:
- reprezentanci Samorządu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum im. bp. Jana Chrapka
w Świerżach Górnych wraz z opiekunem, mgr Iloną Waligórą
-  reprezentanci samorządów klasowych
-  Rzecznik Praw Ucznia I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego
w Kozienicach, mgr Beata Smykiewicz-Różycka
- Przewodnicząca Rady Rodziców, pani Hanna Szczygieł
- Wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach,
mgr Anna Liwocha
- Pedagog I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach,
mgr Aleksandra Bielaczyc
- opiekunowie SU I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach: mgr Beata Smykiewicz-Różycka, mgr Michał Jaworski
- Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, a zarazem Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, mgr Ewa Malec
- Radna Rady Miejskiej, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w liceum,
mgr Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek.
W debacie udział wzięło 66 osób.
Przebieg debaty obserwowali i rejestrowali redaktorzy szkolnej gazety i lokalnej telewizji.

 Materiał Kroniki Kozienickiej: