Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Wywiadówki klas III

WYWIADÓWKI KLAS III

 

26.03.2013 r. WTOREK

 

Spotkania z wychowawcami w klasach:

 

Klasa

WYCHOWAWCA

SALA

godzina

III A

Joanna Piwońska

23

17.00

III B

Mariola Worobiec

28

17.00

III C

Marcin Kusiak

27

17.00

III D

Monika Lis-Seremak

13

16.30

III E

Justyna Kwaśnik

H4

17.00

III F

Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek

15

16.30