Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Harmonogram spotkań z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZK. 2018/2019

 

 • Ø Semestr I kończy się z dniem 25 stycznia 2019r.
 • Ø Zebrania z rodzicami odbywają się wg następującego planu:

 

 • 11.09.2018, godz. 16.30 – wywiadówki kl. I (przedstawienie WSO, zapisów statutu dotyczących obowiązków uczniów i procedur zwalniania z w-f, harmonogramu imprez szkolnych, wybór „Trójek klasowych”, przedstawicieli do Rady Rodziców)
  • 02.10.2017, godz. 16.30 - wywiadówki klas II, III oraz dzień otwarty(przedstawienie harmonogramu imprez szkolnych, wybór „Trójek klasowych”, przedstawicieli do Rady Rodziców, przypomnienie składu Komitetu Studniówkowego, przedstawienie procedur maturalnych 2019, informacja o wstępnych i ostatecznych deklaracjach maturalnych)
  • 06.11.2018, godz. 17.00 – 18.00 dzień otwarty
  • 04.12.2018, godz. 17.00 – 18.00 dzień otwarty
  • 02.01.2019, godz. 16.30 - wywiadówki klas I, II, III oraz dzień otwarty (przekazanie informacji o zagrożeniach oceną ndst. – za potwierdzeniem przez rodziców; ponowne przekazanie informacji o maturze 2019 i deklaracji maturalnej ostatecznej)
  • 25.01.2019, godz. 16.30 wywiadówki klas I, II, III (przekazanie informacji o ocenach śródrocznych)
  • ·    26.03.2019, godz. 16.30 - wywiadówki klas I, II, III oraz dzień otwarty (powiadomienie rodziców uczniów kl. III o zagrożeniach ocenami ndst. - za potwierdzeniem przez rodziców, objaśnienie procedur maturalnych 2019)
  • 27.05.2019, godz. 16.30 - wywiadówki klas I, II oraz dzień otwarty (przekazanie informacji o zagrożeniach oceną ndst. – za potwierdzeniem przez rodziców)

 

 • Powiadamianie rodziców o ocenach śródrocznych i rocznych zgodnie z zapisami w statucie (o ocenie ndst. na trzy tygodnie przed terminem klasyfikacji).
 • Kontakt z rodzicami indywidualnie w miarę potrzeb.
 • Przygotowania i szkolenie uczniów dotyczące procedur maturalnych trwa cały rok, odpowiedzialni są  wychowawcy klas.

 

Opracowanie: Ewa Malec

30.08.2018r.