Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Harmonogram imprez szkolnych

HARMONOGRAM IMPREZ SZKOLNYCH W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. STEFANA CZARNIECKIEGO
W KOZIENICACH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019Rodzaj imprezy

Data

Osoby odpowiedzialne

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

03.09.2018 r.

poniedziałek

Edyta Tarczyńska

 

Narodowe Czytanie 2018

08.09.2018 r.

sobota

Monika Lis-Seremak

 

100-lecie SZKOŁY

 

29-30.09.2018 r.

sobota-niedziela

Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

12.10.2018 r.

piątek

Sylwia Milczarczyk

Bożena Stępień

Samorząd Szkolny

Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych

22.10.2018 r.

poniedziałek

Anna Liwocha

Joanna Molenda

Justyna Kwaśnik

biblioteka

Obchody Święta Niepodległości

i

Dzień patrona szkoły

 

 

12.11.2018 r.

poniedziałek

 

Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek

 

 

Monika Lis-Seremak

Samorząd Szkolny

Uroczystość wigilijna

Montaż słowno – muzyczny

21.12.2018 r.

piątek

Mariola Worobiec

Ks. Tomasz Pastuszka

Studniówka

12.01.2019 r.

sobota

 

Festiwal piosenki „SanLOremo”

22.02.2019 r.

piątek

 

Beata Smykiewicz-Różycka

Alicja Wieczorek

Ewelina Buszko

Paulina Kłos

Leszek Adamiak

Samorząd Szkolny

Wszyscy nauczyciele

Dzień otwarty szkoły

25.04.2019 r.

czwartek

Tomasz Urban  – koordynator

Grażyna Ambroziewicz

Michał Jaworski/Maria Wojtyna

Anna Przerwa-Bieniek

Marzanna Chołuj

Wszyscy nauczyciele

Samorząd szkolny

Zakończenie zajęć klas III, rozdanie świadectw ukończenia szkoły

i

Rocznica ogłoszenia Konstytucji 3-go Maja

 

 

26.04.2019 r.

piątek

 

Joanna Piwońska

Samorząd Szkolny

Joanna Kuźmińska

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

21.06.2019 r.

piątek

Justyna Kwaśnik

Samorząd Szkolny

Wręczanie

świadectw dojrzałości

04.07.2019 r.

czwartek

Wychowawcy klas III