Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Podręczniki na rok szkolny 2018/2019

ROK SZKOLNY

KLASA I A 2018/2019

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA, CZ.

WYDAWNICTWO

NR DOPUSZCZENIA PROGRAMU NAUCZANIA

Język polski

„ZROZUMIEĆ TEKST

ZROZUMIEĆ CZŁOWIEKA”

cz. I i cz. II

WSiP

703/I/2014

703/II/2014

Język angielski

 

Password

 

 

Macmillan

 

767/1/2015

Język niemiecki

 

 

Motive Deutsch.

Zakres podstawowy.

 

 

WSiP

 

289/1/2010

Wiedza o kulturze

”SPOTKANIA Z KULTURĄ”

Nowa Era

449/2012

Historia

Poznać przeszłość. Wiek XX.

zakres podstawowy

Nowa Era

525/2012

Wiedza o społeczeństwie

W centrum uwagi.

poziom podstawowy

Nowa Era

505/2012

Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość.

Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych.

Nowa Era

467/2012

Geografia

 

Czas na geografię.

 

PWN

355/2011

Biologia

 

Biologia. Po prostu.

 

WSiP

532/2012

Chemia

To jest chemia.

Nowa Era

438/2012

Fizyka

Fizyka. Po prostu.

WSiP

515/2012

Matematyka

Matematyka dla liceów i techników. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Pazdro

563/1/2012

Informatyka

Informatyka nie tylko dla uczniów. Podręcznik.

Wydawnictwo Szkolne PWN

414/2012

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie.

Nowa Era

426/2012/2015

Religia

Świadectwo wiary.

„AVE” Radom 2002

AZ-4-01/1

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

KLASA I B

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA, CZ.

WYDAWNICTWO

NR DOPUSZCZENIA PROGRAMU NAUCZANIA

Język polski

„ZROZUMIEĆ TEKST

ZROZUMIEĆ CZŁOWIEKA”
     cz. I i cz. II

WSiP

703/I/2014

703/II/2014

Język angielski

 

Password

 

 

Macmillan

 

767/1/2015

Język francuski

 

En action! 1

Hachette

 

745/1/2015

Wiedza o kulturze

”SPOTKANIA Z KULTURĄ”

Nowa Era

449/2012

Historia

Poznać przeszłośc. Wiek XX. zakres podstawowy

Nowa Era

525/2012

Wiedza o społeczeństwie

W centrum uwagi.

poziom podstawowy

Nowa Era

505/2012

Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość.

Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych.

Nowa Era

467/2012

Geografia

 

Czas na geografię.

 

Wydawnictwo Szkolne PWN

355/2011

Biologia

Biologia. Po prostu.

 

WSiP

532/2012

Chemia

To jest chemia.

Nowa Era

438/2012

Fizyka

Fizyka. Po prostu.

WSiP

515/2012

Matematyka

Matematyka dla liceów i techników. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Pazdro

563/1/2012 lub

412/1/2012

Informatyka

Informatyka nie tylko dla uczniów. Podręcznik.

Wydawnictwo Szkolne PWN

414/2012

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie.

Nowa Era

426/2012/2015

Religia

Świadectwo wiary.

„AVE” Radom 2002

AZ-4-01/1

ROK SZKOLNY 2018/2019

KLASA I C

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA, CZ.

WYDAWNICTWO

NR DOPUSZCZENIA PROGRAMU NAUCZANIA

Język polski

„ZROZUMIEĆ TEKST

ZROZUMIEĆ CZŁOWIEKA”
         cz. I i cz. II

WSiP

703/I/2014

703/II/2014

Język angielski

 

Password

 

 

Macmillan

 

761/1/2015

Język niemiecki

 

 

Motive Deutsch.

 

 

 

WSiP

 

289/1/2010

Wiedza o kulturze

”SPOTKANIA Z KULTURĄ”

Nowa Era

449/2012

Historia

Poznać przeszłośc. Wiek XX. zakres podstawowy

Nowa Era

525/2012

Wiedza o społeczeństwie

W centrum uwagi.

poziom podstawowy

Nowa Era

505/2012

Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość.

Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych.

Nowa Era

467/2012

Geografia

 

Czas na geografię.

 

Wydawnictwo Szkolne PWN

355/2011

Biologia

Biologia. Po prostu.

 

WSiP

532/2012

Chemia

To jest chemia.

Nowa Era

438/2012

Fizyka

Fizyka. Po prostu.

WSiP

515/2012

Matematyka

Matematyka dla liceów i techników. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Pazdro

563/1/2012 lub

412/1/2012

Informatyka

Informatyka nie tylko dla uczniów. Podręcznik.

Wydawnictwo Szkolne PWN

414/2012

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie.

Nowa Era

426/2012/2015

Religia

Świadectwo wiary.

„AVE” Radom 2002

AZ-4-01/1

ROK SZKOLNY 2018/2019

KLASA II A

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA, CZ.

WYDAWNICTWO

NR DOPUSZCZENIA PROGRAMU

NAUCZANIA

Język polski

 

„ZROZUMIEĆ TEKST

ZROZUMIEĆ CZŁOWIEKA”

 

 

WSiP

703/3/2014

703/4/2014

Język angielski

Password

   Matura repetytorium.

Poziom  rozszerzony.

Macmillan

Express Publishing

767/1/2015

 715/2/2014/2016

Język niemiecki

 

 

Motive Deutsch Neu 2

 

 

 

WSiP

 

289/1/2010

Matematyka

 

Podręcznik dla liceów i techników. Klasa II - zakres rozszerzony

Pazdro

563/2/2013

Historia i społeczeństwo

Poznać przeszłość

1. Ojczysty Panteon i ojczyste spory.

2. Rządzący i rządzeni.

3. Wojna i wojskowość.

Nowa Era

1. 659/1/2013

2. 659/2/2014

3. 659/3/2014

Chemia

 

To jest chemia 1

 

 

Nowa Era

528/1/2012

Fizyka

Zrozumieć fizykę. Cz. I i Cz. II

 

Nowa Era

632/1/2013

Rysunek techniczny

   

Program własny

Religia

Świadectwo nadziei.

 

„AVE”

Radom 2003

AZ-4-03/4

ROK SZKOLNY 2018/2019

KLASA II B

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA, CZ.

WYDAWNICTWO

NR DOPUSZCZENIA PROGRAMU NAUCZANIA

Język polski

 

„ZROZUMIEĆ TEKST

ZROZUMIEĆ CZŁOWIEKA”

 

 

WSiP

703/3/2014

703/4/2014

Język angielski

 

Password

 

 

Macmillan

767/1/2015

Język francuski

En action! 2

 

Hachette

382/2/2011

Historia

 

Zrozumieć przeszłość. Starożytność i średniowiecze.

zakres rozszerzony cz.1

Nowa Era

642/1/2013

Matematyka

Podręcznik dla liceów i techników. Klasa II

zakres podstawowy

Pazdro

563/2/2013

Przyroda

 

Materiały merytoryczne przeznaczone do nauki przyrody. Część 1,2.

Nowa Era

658/1/e/2013

658/2/e/2013

Edukacja medialna

 

   

Program własny

Religia

Świadectwo nadziei.

 

„AVE”

Radom 2003

AZ-4-03/4

ROK SZKOLNY 2018/2019

KLASA II C

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA, CZ.

WYDAWNICTWO

NR DOPUSZCZENIA PROGRAMU NAUCZANIA

Język polski

 

 

„ZROZUMIEĆ TEKST

ZROZUMIEĆ CZŁOWIEKA”

 

 

WSiP

703/3/2014

703/4/2014

Język angielski

 

 

Password

 

 

Macmillan

767/1/2015

Język niemiecki

Motive Deutsch

 

WSiP

289/1/2010

Wiedza o społeczeństwie

W centrum uwagi cz. 1

zakres rozszerzony

Nowa Era

630/1/2012

Geografia

Geografia dla maturzysty.

Geografia fizyczna świata.

Geografia społeczno – ekonomiczna świata.

Wydawnictwo Szkolne PWN

610/1/2012

610/2/2013

Matematyka

Podręcznik dla liceów i techników. Klasa II

zakres podstawowy

Pazdro

563/2/2013

Historia i społeczeństwo

Poznać przeszłość

1. Ojczysty Panteon i ojczyste spory

2. Rządzący i rządzeni

3. Wojna i wojskowość

Nowa Era

1. 659/1/2013

2. 659/2/2014

3. 659/3/2014

Biologia

 

Biologia na czasie

Część 1,2.

Nowa Era

564/1/2012

564/2/2013

Religia

Świadectwo nadziei.

 

„AVE”

Radom 2003

AZ-4-03/4

ROK SZKOLNY 2018/2019

KLASA III A

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA, CZ.

WYDAWNICTWA

NR DOPUSZCZENIA PROGRAMU

NAUCZANIA

Język polski

„ZROZUMIEĆ TEKST

ZROZUMIEĆ CZŁOWIEKA”

 

 

WSiP

703/5/2014

 

Język angielski

Repetytorium

- matura rozszerzona/

- matura podstawowa

Pearson

Macmillan 


351/2011

  931/2018

Język niemiecki

Fokus – szkoły ponadgimnazjalne -I grupa

 

Motive Deutsch Neu 3 - II grupa

WSiP

679/3/2014

Fizyka

 

Zrozumiec fizyke. Cz.III

 

Nowa Era

632/2/2012
632/3/2012

Matematyka

 

Podręcznik dla liceów i techników. Klasa IIIzakres rozszerzony

Pazdro

563/3/2014

Historia i społeczeństwo

Poznać przeszłość.

Europa i świat.

Nowa Era

659/4/2015

Chemia

To jest chemia 1

Nowa Era

528/1/2012

Rysunek techniczny

   

Program własny

Religia

Świadectwo miłości.

 

„AVE”

Radom 2004

AZ-4-03/4

     ROK SZKOLNY 2018/2019

KLASA III B

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA, CZ.

WYDAWNICTWA

NR DOPUSZCZENIA PROGRAMU

NAUCZANIA

Język polski

„ZROZUMIEĆ TEKST

ZROZUMIEĆ CZŁOWIEKA”

 

 

WSiP

703/5/2014

 

Język angielski

 

Repetytorium maturalne
Success Upper-int.

 

Pearson, Oxford Pearson

351/2011

Język francuski

Francofolie

Express 2

Wydawnictwo Szkolne PWN

382/2/2011

Historia

Zrozumieć przeszłość

1. Dzieje nowożytne.

2. Lata 1815-1939.

3. Dzieje najnowsze po 1939r.

Nowa Era

1. 642/2/2014

2. 642/3/2014

3. 642/4/2015

Matematyka

 

Matematyka dla liceów i techników.

zakres podstawowy

PAZDRO

412/3/2012

Przyroda

Materiały merytoryczne przeznaczone do nauki przyrody. Część 1,2

Nowa Era

 

658/1/e/2013

658/2/e/2013

Edukacja medialna

     

Religia

Świadectwo miłości.

 

„AVE”

Radom 2004

AZ-4-03/4ROK SZKOLNY 2018/2019

KLASA III C

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA, CZ.

WYDAWNICTWA

NR DOPUSZCZENIA PROGRAMU NAUCZANIA

Język polski

 

 

„ZROZUMIEĆ TEKST

ZROZUMIEĆ CZŁOWIEKA”

 

 

WSiP

703/5/2014

 

 

Język angielski

 

Repetytorium maturalne

p. podstawowy,
p. rozszerzony

 

Pearson
Oxford

351/2011

Język niemiecki

 

Motive Deutsch Neu 3

 

WSiP

289/1/2010

Historia i społeczeństwo

 

Poznać przeszłość. Europa i Świat.

Nowa Era

659/4/2015

Matematyka

 

Matematyka dla liceów i techników .

zakres podstawowy

PAZDRO

412/3/2012

Geografia

Geografia dla maturzysty. Geografia Polski.

Geografia społeczno – ekonomiczna.

Wydawnictwo Szkolne PWN

610/3/2014

610/2/2013

Wiedza o społeczeństwie

W centrum uwagi.

Część 2.

zakres rozszerzony

Nowa Era

630/2/2014

Biologia

 

Biologia na czasie. Część 2,3

Nowa Era

564/2/2013

564/3/2014

Religia

 

Świadectwo miłości.

 

„AVE”

Radom 2004

AZ-4-03/4