Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice              
100 lat
szkoły
    Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
       
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Projekt „Kobieto! puchu marny! - czy aby na pewno?” - ostatnie spotkanie

W ramach projektu „ Kobieto! puchu marny! - czy aby na pewno?” 5 listopada 2020r. odbyło się trzecie i zarazem ostatnie spotkanie z grupą nieformalną z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach.Tym razem mogliśmy wysłuchać wywiadu z gościem – Krystyną Karnaś, która jest dyrektorem i członkiem Zarządu Bombardier Transportatiol (Rail Engineering) Polska. To jedna z firm należąca do kanadyjskiego koncernu, zajmującego się rozwiązaniami dla transportu publicznego. Pani dyrektor opowiedziała o początkach swojej kariery zawodowej oraz o specyfice pracy w zawodzie zdominowanym przez mężczyzn.

 

Następnie koordynatorki inicjatywy panie: Joanna Piwońska i Małgorzata Kuśmierczyk-Balcerek ogłosiły wyniki plebiscytu „ Wybieramy 10 kobiet najbardziej zasłużonych dla świata kultury i nauki”. Bohaterki, zwyciężczynie głosowania zostały zaprezentowane na specjalnej wystawie przygotowanej w patio kozienickiego Centrum Kulturalno-Artystycznego. Tu również można było podziwiać suknie uszyte przez panią Monikę Baryłkę, a wykorzystane podczas organizacji projektu. W czasie czwartkowego spotkania głos zabrała także pani dyrektor I LO im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach Ewa Malec, która podkreśliła, że projekt ten posiada wiele walorów dydaktycznych, wychowawczych i pouczających. Pokazuje wzory do naśladowania dla młodzieży, jak realizować marzenia i swoje pasje. Z kolei dyrektor CK-A w Kozienicach Elwira Kozłowska zwróciła uwagę, że inicjatywa nieformalnej grupy kozienickiego liceum była bardzo dobra i ciekawa zarówno od strony merytorycznej, jak i technicznej. W czasie trzech prezentacji mogliśmy poznać trudną drogę kobiet do miejsca, które obecnie zajmują w społeczeństwie. Jednocześnie mamy nadzieję, że rola kobiet będzie coraz bardziej dostrzegana i doceniana w każdym zakątku naszej Ziemi.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu.