Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza




   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice              
100 lat
szkoły
    Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
       
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Projekt „Kobieto! puchu marny! - czy aby na pewno?” (część II)


29 października 2020r. odbyła się druga część projektu „Kobieto! puchu marny! - czy aby na pewno?” w ramach inicjatywy „Razem dla Kultury w Gminie Kozienice”. Tym razem ze względu na trudną sytuację związaną z pandemią i kwestią bezpieczeństwa, miała ona formę on-line. Spotkanie zawierające prezentację nieformalnej grupy z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach oraz wykład pani Joanny Piwońskiej, zostało nagrane i opublikowane w „Kulturalnej grupie KDK” na portalu Facebook, także na kanale YouTube Kozienickiego Domu Kultury.

Na III i zarazem ostatnią część wydarzenia „Kobieto! puchu marny! - czy aby na pewno?” zapraszamy 5 listopada.