Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Modernizacja pracowni informatycznej

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach realizowało zadanie pod nazwą "Modernizacja pracowni informatycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach". Dzięki pozyskanym środkom zakupiono 12 komputerów. Zadanie to zostało zrealizowane przy pomocy środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych"